Liudas Pranevičius

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugelavičius R., Pranevičius L. L. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Floating TiO2 photocatalyst for efficient inactivation of E. coli and decomposition of methylene blue solution In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 720, 137600, p. 1-10. ISSN 0048-9697.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Pranevičius L. [LEI], Milčius D. [LEI]. Production of Gamma Alumina Using Plasma-Treated Aluminum and Water Reaction Byproducts In: Materials. Basel: MDPI, 2020, vol. 13, Iss. 6, p. Article ID 1300. ISSN 1996-1944.

Pranešimas konferencijoje

2015

Gimžauskaitė D. [LEI], Pranevičius L. L. [LEI]. Phase-structural transformations and elemental composition analysis in the TiOx films exposed in water vapour plasma In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 1-10. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

2

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

3

HYTRAIN yra Marie Curie mokslinių tyrimų ugdymo tinklas finansuojamas Europos Komisijos pagal FP6 Žmogiškųjų išteklių ir Mobilumo programą. Tinklą sudaro 18 pagrindinių Europos moksliDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Tai 12 mokslinių tyrimų grupių tinklas Šiaurės šalyse, įskaitant Baltijos šalis ir šiaurės vakarų Rusiją. Pagrindinis tikslas yra naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir modelDaugiau

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

2
COST actions logo

Efektyvios energijos saugojimo sistemos yra būtinos siekiant padidinti energetinį našumą, pagerinti ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai mobiliuose ir stacionariuose įreDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

2

Projekto tikslas - įvertinti visas planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti iš jų optimalią ir ją visapusiškai pagrįsti, o gavus neigiamus rezultaDaugiau