Vandenilio energetikos technologijų centras

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2007 - 2009
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Vandenilio energetikos vystymas – vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategijoje vandenilio energetikos srityje akcentuojama būtinybė investuoti pirmiausia į MTEP ir specialistų rengimą. Lietuva turi nemažą aukštos kvalifikacijos mokslinį potencialą, pajėgų vykdyti konkurencingą MTEP veiklą tiek ES, tiek ir pasauliniu lygiu, tačiau dėl greitai senstančios technologinės bazės ir neatsinaujinančių žmogiškųjų resursų, galimybės išlaikyti adekvatų mokslinių tyrimų lygį mažėja.

Projektas siūlo integralų identifikuotos problemos sprendimo būdą – per atnaujintą tyrimų infrastruktūrą ir sukoncentruotą viename centre tyrimams būtiną įrangą sudaryti sąlygas plėtoti konkurencingus tyrimus bei sukurti sąlygas rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus taip patenkinant pagrindinius ūkio poreikius. Sukurtas centras savo galimybėmis nenusileidžia daugumai ES ir pasaulio laboratorijų, nes jame sukoncentruota nanokristalinių medžiagų sintezės, skirtų vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementų technologijoms ir analizės įranga. Tai sudaro sąlygas tenkinti būsimus Lietuvos ūkio poreikius naujų žinių generavimui bei specialistų ruošimui, taip pat sėkmingiau konkuruoti šioje tyrimų srityje ES mastu išsaugant šiuo metu turimą naujų konkurencingų technologijų kūrimo centro įvaizdį. Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai. Centras atviras ir studentų vykdomiems mokslo tiriamiesiems darbams ne tik doktorantūros, bet ir magistratūros bei bakalauro studijų metu.

Bendra projekto vertė: 2 151 871,77 EUR

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vanda Vilčinskienė
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Viktor Khilman
Rita Minalgaitė
Donatas Mizeikis