Administracija

Administracijos sudėtis:

Sigitas Rimkevičius Direktorius
Rimantas Bakas Direktoriaus pavaduotojas
Andrius Tamošiūnas Direktoriaus pavaduotojas
Rolandas Urbonas Direktoriaus pavaduotojas
Irena Dundulienė Vyriausioji buhalterė
Daiva Šiaučiūnienė Kokybės sistemos vadovė
Svetlana Petraitienė Personalo skyriaus vadovė
Jolanta Kazakevičienė Studijų administratorė