Anupras Šlančiauskas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2021

Stravinskas G. [LEI], Šlančiauskas A. [LEI]. TG pyrolysis of a mixture of dried sludge from urban wastewater and wood pellets and identification of the composition of the resulting gases by infrared spectroscopy In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, Vol. 67, Nr. 1-2, p. 35-47. Scopus . ISSN 0235-7208.

2016

Striūgas N. [LEI], Šlančiauskas A. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Stravinskas G. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Biomasės ir atliekų dujinimo tyrimai Lietuvoje: esama būklė ir ateities perspektyvos In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 282-300. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2015

Šlančiauskas A. [LEI]. Heat transfer measurements in wood feedstock for two-staged gasifier case In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference Tallinn, Estonia. August 24-26, 2015. Tallinn: Tallinn university of technology, 2015, p. 285-290. ISBN 978-9949-23-817-0.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Šlančiauskas A. [LEI], Pocius R., Jazdauskas A., Striūgas N. [LEI], Kaulakys G.. Azoto oksidų (NOx) emisijų į orą sumažinimas iki 100 mg/nm3 Vilniaus elektrinės KVGM-100 vandens šildymo katile In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2015, Nr. 1 (62), p. 18-20. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

EUREKA

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau