Audronė Klevienė

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
411-AK
Telefonas:
+37037401982
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2020

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The Paradigm of Harmonious Progress in Energy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, p. 1-207. ISBN 978-1-5275-5433-7.

Monografijos (Knygos) skyrius

2020

Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevienė A. [LEI]. Guidelines for promotion of renewable energy in terms of knowledge-based economy In: A comprehensive guide to energy production and development. New York: Nova, 2020, Chapter 1, p. 1-33. ISBN 978-1-53616-728-3.

Straipsnis

2018

Klevienė A. [LEI], Klevas V. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių rėmimo prielaidos žinių ekonomikos teorijos požiūriu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, Vol. 12, No. 1, p. 117-130. ISSN 1822-7996 , eISSN 2332-8742.

2017

Klevienė A. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevas V. [LEI]. Savivaldybių žinių formavimo analizė atsinaujinančių energijos išteklių plataus panaudojimo pavyzdžiu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, Nr. 1, p. 107-125. ISSN 1822-7996 (PRINT), 2335-8742 (ONLINE).

Pranešimas konferencijoje

2018

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning In: The Tenth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies BIOTECHNO 2018 May 20-24. Nice, France: IARIA, 2018, p. 14-19. ISSN 2308-4383 ISBN 978-1-61208-639-2.