Valentinas Klevas

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
420-AK
Telefonas:
+37037401936
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2020

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The Paradigm of Harmonious Progress in Energy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, p. 1-207. ISBN 978-1-5275-5433-7.

2015

Klevas V. [LEI]. Justification of long-term economic policy of renewable energy sources : the book of series Energy policies, politics and prices. New York: Nova Science Publishers, 2015, p. 1-184. ISBN 978-1-63483-203-8, eISBN 978-1-63484-020-0.

Monografijos (Knygos) skyrius

2020

Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevienė A. [LEI]. Guidelines for promotion of renewable energy in terms of knowledge-based economy In: A comprehensive guide to energy production and development. New York: Nova, 2020, Chapter 1, p. 1-33. ISBN 978-1-53616-728-3.

Straipsnis

2018

Klevienė A. [LEI], Klevas V. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių rėmimo prielaidos žinių ekonomikos teorijos požiūriu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, Vol. 12, No. 1, p. 117-130. ISSN 1822-7996 , eISSN 2332-8742.
Klevas V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tarvydas D. [LEI]. Microeconomic analysis for the formation of renewable energy support policy: the case of wind power sector in Lithuania In: Inžinerinė ekonomika-Engineering Economic. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 29, No. 2, p. 188-196. ISSN 1392-2785.

2017

Klevienė A. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevas V. [LEI]. Savivaldybių žinių formavimo analizė atsinaujinančių energijos išteklių plataus panaudojimo pavyzdžiu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, Nr. 1, p. 107-125. ISSN 1822-7996 (PRINT), 2335-8742 (ONLINE).

Pranešimas konferencijoje

2018

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning In: The Tenth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies BIOTECHNO 2018 May 20-24. Nice, France: IARIA, 2018, p. 14-19. ISSN 2308-4383 ISBN 978-1-61208-639-2.

2016

Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI]. Dalinio šilumos pasigaminimo, savoms reikmėms panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį, priešprojektinis ekonominis vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 7-12. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

Projekto RUSE pagrindiniai tikslai: pirmas, siekiama sustiprinti ryšį tarp miesto plėtros ir darnios energetikos klausimų; antras, daryti įtaką geresniam struktūrinių fondų naudojimuiDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Six regional case studies are developed, where significant energy efficiency and renewable energy achievements are obtained in the frame of Structural Funds planning, or other regionaDaugiau

COST

1
COST actions logo

COST programos veiklos „Europinis tinklas sekliosios geoterminės energijos naudojimui pastatuose ir infrastruktūrose“ (GABI) pagrindinis tikslas – sukurti Europoje mokslininkų ir inžiDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija“ nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0236, finansuojamą išDaugiau