Lina Murauskaitė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
410-AK
Telefonas:
+37037401934

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2020

Murauskaitė L. [LEI]. Energy Poverty as Heating Poverty in Lithuania In: Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. Londonas: Routledge, 2020, Chapter 6, p. 117-138. SCOPUS . ISBN 9780367430528, eISBN 9781003000976.
Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevienė A. [LEI]. Guidelines for promotion of renewable energy in terms of knowledge-based economy In: A comprehensive guide to energy production and development. New York: Nova, 2020, Chapter 1, p. 1-33. ISBN 978-1-53616-728-3.

Straipsnis

2022

Volkova A., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Lepiksaar K., Zhang X.. 5th generation district heating and cooling (5GDHC) implementation potential in urban areas with existing district heating systems In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 8, p. 10037-10047. ISSN 2352-4847.

2021

Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: Sustainability in Energy and Buildings. Singapore: Springer, 2021, Vol. 263, p. 493-506. ISBN 978-981-16-6268-3.
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2021, Vol. 21, No. 1, p. 688-699. Scopus. ISSN 1961-5208, eISSN 2255-8837.
Krangsas S. G., Steemers K., Konstantinou T., Soutullo S., Giancola M. L. E., Prebreza P., Ashrafian T., Murauskaitė L. [LEI], Maas N.. Positive Energy Districts: Identifying Challenges and Interdependencies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 19, 10551, p. 1-20. ISSN 2071-1050.

2019

Kyprianou I., Serghides D. K., Varo A., Gouveia J. P., Kopeva D., Murauskaitė L. [LEI]. Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study In: Energy & Buildings. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 46-60. ISSN 0378-7788.

2017

Klevienė A. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevas V. [LEI]. Savivaldybių žinių formavimo analizė atsinaujinančių energijos išteklių plataus panaudojimo pavyzdžiu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, Nr. 1, p. 107-125. ISSN 1822-7996 (PRINT), 2335-8742 (ONLINE).

Pranešimas konferencijoje

2021

Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21 (Online by KES International). Split: 2021, p. 1-12..
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Conference of Environmental and Climate Technologies (Conect 2021), May 12-14, 2021, Latvia (Online by Riga Technical University). Riga: 2021, p. 1-12..
Volkova A., Zhang X., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Lepiksaar K.. 5th generation district heating and cooling implementation potential in urban areas with existing district heating systems (Online) In: Book of Abstracts: 7th International Conference on Smart Energy Systems. Aalborg: Aalborg Universitet, 2021, p. 96-96..
Steemers K., Krangsas S. G., Ashrafian T., Giancola E., Konstantinou T., Liu M., Maas N., Murauskaitė L. [LEI], Prebreza B., Soutullo S.. Challenges for a Positive Energy District Framework (Online) In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21. Croatia: 2021, p. 1-10..

2016

Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI]. Dalinio šilumos pasigaminimo, savoms reikmėms panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį, priešprojektinis ekonominis vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 7-12. ISSN 2335-2485.

2015

Murauskaitė L. [LEI]. Coherent policy of renewable energy sources support in Lithuanian district heating sector In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 73-84. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Public summary (Research questions, analytical and practical approach) The 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) network has great advantages in integration of low teDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

COST

1

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

2

Energy poverty (EP) - commonly understood as a household’s inability to secure socially- and materially-necessitated levels of energy services in the home - is prevalent across EuropeDaugiau

3
COST actions logo

COST programos veiklos „Europinis tinklas sekliosios geoterminės energijos naudojimui pastatuose ir infrastruktūrose“ (GABI) pagrindinis tikslas – sukurti Europoje mokslininkų ir inžiDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau