Gediminas Naujokas

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
doktorantas
Kab. nr.:
330-AK
Telefonas:
+37037401848

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau