Viktorija Bobinaitė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
310-AK
Telefonas:
+37037401956

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2023

Bobinaitė V. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Pramonės įmonių dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybės ir plėtra Lietuvoje Kaunas: Technologija, 2023, p. 1-158. ISBN 978-609-02-1844-0.

Studija

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

Straipsnis

2024

2023

Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Andrijauskienė M.. Policies and energy consumption-driven trends facilitating development of the value chain for wind energy component manufacturing in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mikslų akademija, 2023, T. 69, Nr. 1, p. 14-35. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Vasauskaitė J.. Socioeconomic impacts of sustainability practices in the production and use of carrier bags In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 15, 12060, p. 1-22. ISSN 2071-1050.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI]. Socioeconomic Impacts of Food Waste Reduction in the European Union In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 13, 10151, p. 1-15. ISSN 2071-1050.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Česnavičius M. [LEI]. Energy Sufficiency in the Passenger Transport of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 7, 5951, p. 1-21. ISSN 2071-1050.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Impact of Key Drivers on Energy Intensity and GHG Emissions in Manufacturing in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 4, 3330, p. 1-25. ISSN 2071-1050.

2022

Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Bartek-Lesi M., Rácz V., Dézsi B.. Energy Sufficiency in the Household Sector of Lithuania and Hungary: The Case of Heated Floor Area In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 23, 16162, p. 1-20. ISSN 2071-1050.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D.. Labour Productivity as a Factor of Tangible Investment in Companies Producing Wind Energy Components and Its Impacts: Case of Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 13, 4925, p. 1-29. ISSN 1996-1073.

2021

Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Bobinaitė V. [LEI], Dragašius A.. Competitiveness of industrial companies forming the value chain of wind energy components: the case of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 16, 9256, p. 1-19. Scopus . ISSN 2071-1050.
Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.

Pranešimas konferencijoje

2023

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Venckūnaitė U., Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Life Cycle Assessment of Different Types of Solar Photovoltaic Panels: the Case of Lithuania In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 539-539. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Rimkūnaitė K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Import Diversification in EU Countries: the Case of Energy and Energy Generation Equipment In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 370-370. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).

2022

Bagheri M., Durand A., Marignac Y., Djelali M., Bourgeois S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI], Bartek-Lesi M., Dézsi B., Rácz V.. Understanding the gaps and addressing the potentials of energy sufficiency in „catching-up” European economies (6-114-22) In: ECEEE summer study proceedings. Stokholm: European Council for an Energy Efficient Economy, 2022, Panel: 6, p. 789-800..

2021

Lekavičius V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Bobinaitė V. [LEI]. Socioeconomic impacts of cleaner production practices in chemical industry In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 395-395. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).

2019

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Analysis of energy efficiency development and its drivers in residential buildings: case of Lithuania In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal: 2019, p. 1-2..

2018

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Identification of measures applicable for reduction of GHG emissions in Lithuania In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018. Groningen, The Netherlands: 2018, p. 1-25..

2017

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Methodical guidelines for preparation of Lithuanian GHG emissions projections In: 40th IAEE International Conference „Meeting the energy demands of emerging economies: implications for energy and environmental markets“18 - 21 June 2017 Singapore. . 2017, p. 1-24..

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

2
ODYSSEE-MURE project logo

Pagrindinis ODYSSEE MURE 2015 projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visose ES šalyse bei visuDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

LIFE programa

1

Santrauka: ODYSSEE-MURE "Energijos vartojimo efektyvumo stebėsena siekiant klimato neutralumo" projekto tikslas - padėti ES Komisijai, Valstybių narių ir Energijos bendrijos šalių (EDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Public summary (Research questions, analytical and practical approach) The 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) network has great advantages in integration of low teDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) Daugiau

Pažangi energetika Europai

1

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ES šalyse bei visuose ekonomikos seDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

COST

1

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau