Vaida Matuzienė

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2016

Augutis J. [LEI], Matuzienė V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. Probabilistic energy security analysis for development of the energy system In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 11, No. 2, p. 118-123. ISSN 1556-7249.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau