Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas (EIFN)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.11.08 - 2008.05.08
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija, Rumunija, Lietuva, Slovėnija, Lenkija ir Italija. Inovaciniai projektai vykdomi specifiniame, kiek kitokiame nei įprasti projektai cikle, kurių jautriausia dalis yra finansavimo paieška, nes šie projektai paprastai būna brangesni ir nelabai aiškus jų atsipirkimas. Ne mažiau svarbi problema yra finansavimo šaltiniai, kadangi tokiems projektams yra gerokai sunkiau gauti komercines paskolas dėl didelio neapibrėžtumų skaičiaus ir sudėtingos tokių projektų analizės. Daugiausiai tokie projektai finansuojami iš subsidijų bei tyrimų programų, ES programų ir tik trečioje vietoje bankų paskolos. Projekto vykdymo metu atlikta energetikos technologijų inovacijų finansavimo apžvalga ir būklės analizė; ieškoti finansiniai sprendimai (finansiniai instrumentai, procedūros, metodologijos ir priemonės) pritaikyti inovacijų energetikoje finansavimui; sudarytas Europos sąjungos žemėlapis, susiejantis inovacijų energetikoje poreikius ir finansavimo šaltinius; pasirašytas ES Innova Energy Tinklo Aktas; sukurtos metodikos ir priemonės projektų verslo planų finansinei analizei; sukurtas energetikos sektoriaus inovacijų finansavimo modelis per operatyvų planavimą.

LEI veikla projekte

LEI šiame projekte rėmė bendradarbiavimą tarp Lietuvos dalyvių, vystančių inovacinę veiklą energetikos sektoriuje ir finansinių investuotojų, kartu pateikdami pasaulinio lygio metodikas ir priemones šiems dalyviams, kurie padėtų valdyti finansinių paslaugų teikimo proceso efektyvumą.

Bendra projekto vertė: 984 568 EUR.

Koordinatorius: DELOITTE SL, Ispanija

Dalyviai:

 • CONSORZIO CATANIA RICERCHE, Italija
 • ENTE VASCO DE LA ENERGIA, Ispanija
 • INSTITUT FUER SOLARE ENERGIEVERSORGUNGSTECHNIK E.V., VEREIN AN DER UNIVERSITAT KASSEL E. V., Vokietija
 • INSTITUTO DE EMPRESA, Ispanija
 • INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A., Ispanija
 • INSTYTUT ENERGETYKI, Lenkija
 • INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK (INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH POLISH ACADEMY OF SCIENCES), Lenkija
 • IPA AUTOMATION ENGINEERING, Rumunija
 • KORONA D.D., Slovėnija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LITHUANIAN ENERGY INSTITUTE), Lietuva
 • ZUKUNFTSAGENTUR BRANDENBURG, Vokietija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vaclovas Kveselis 114-AK +37037401931 Vaclovas.Kveselis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Darius Strazdas
Vaida Matuzienė