Integruotas Europos tinklas Biomasės ir atliekų pakartotinis naudojimas bioproduktų gamyboje (AquaTERRE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2008.04.01 - 2010.04.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projekto tikslas – bendradarbiaujant tarp mokslinio tyrimo centrų, verslo ir kitų partnerių atlikti mokslinius tyrimus biomasės ir jos atliekų naudojimo srityje. Projekto vykdymo metu buvo siekiama inventorizuoti egzistuojančius biomasės išteklius Europoje ir nustatyti biokuro gamybos potencialą bei vertę. Siekiant šių tikslų, numatyta atlikti literatūros ir mokslinių tyrimų duomenų apžvalga. Be to, naudojant Geografinę Informacinę Sistemą (GIS) buvo siekiama sudaryti Europos biomasės išteklių naudojimo žemėlapius bei nustatyti ekonominių veiksnių ir poveikio aplinkai schemas pagal optimalius gyvavimo raidos ciklų (LCA) scenarijus. Čia LCA yra standartizuotas ir suformuotas skaičiavimo metodas įvertinantis produkto visose gamybos proceso fazėse poveikį aplinkai. Be to, buvo būtina surinkti informaciją apie geriausius biomasės panaudojimo atvejus Europoje ir panaudoti leidžiant „Baltąją knygą“. Būtina buvo apžvelgti šiuolaikinių mokslinių priemonių galimybes vertinant įvairių rūšių žemės plotus tinkamus biokuro auginimui, naudojant naujų rūšių augalus įvairiose šalyse, vertinant socio-ekonominius faktorius įvairiose aplinkose. Nustatyti biomasės gamybos darnos kriterijus ir numatyti optimalūs biomasės gamybos scenarijus naudojant gyvavimo raidos ciklų (LCA) skaičiavimo modelius.

LEI veikla projekte

LEI indėlis projekte – įvertinti biomasės ištekliai Lietuvoje pagal priimtą projekte programą.

Bendra projekto vertė: 870 894 EUR (LEI dalis: 24 117 EUR)

Koordinatorius: HASKOLINN A AKUREYRI, Islandija

Dalyviai:

 • EUROPEAN FOREST INSTITUTE, Suomija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • NORTH WALES MOULDINGS LTD, Jungtinė Karalystė
 • PROCEDE BIOMASS BV, Nyderlandai
 • UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Ispanija
 • CENTIV GMBH, Vokietija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA, Rumunija
 • AGRICULTURAL UNIVERSITY – PLOVDIV, Bulgarija
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Danija
 • BIOZOON GMBH, Vokietija
 • EUROPEAN BIOMASS INDUSTRY ASSOCIATION, Belgija
 • UKRAINIAN SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF ECOLOGICAL PROBLEMS, Ukraina
 • HOEGSKOLAN KRISTIANSTAD, Švedija
 • CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CENTRE, Prancūzija
 • UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN, Austrija
 • PLANT SCIENCE SERVICES GMBH, Vokietija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Antanas Markevičius
Regina Erlickytė-Marčiukaitienė 212-LK +37037401850 r.erlickyte@gmail.com