Vladislovas Algirdas Katinas

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
207/1-LK
Telefonas:
+37037401841

Publikacijos

Straipsnis

2020

Gaigalis V. [LEI], Katinas V. [LEI]. Analysis of the renewable energy implementation and prediction prospects in compliance with the EU policy: A case of Lithuania In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 151, p. 1016-1027. ISSN 0960-1481.

2019

Katinas V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Perednis E. [LEI], Dzenajavičienė Farida E.. Analysis of biodegradable waste use for energy generation in Lithuania In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford, England: Elsevier, 2019, Vol. 101, p. 559-567. ISSN 1364-0321.

2018

Katinas Algirdas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. An investigation of wind power density distribution at location with low and high wind speeds using statistical model In: Applied energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2018, 218, p. 442-451. ISSN 0306-2619.
Katinas Algirdas V. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Analysis of sustainable liquid fuel production and usage in Lithuania in compliance with the National Energy Strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 82, Part. 1, p. 271-280. ISSN 1364-0321.

2017

2016

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI]. Assessment of wind resources and short-term power prediction in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 8-18. ISSN 0235-7208.
Katinas Algirdas V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Analysis of the wind turbine noise emissions and impact on the environment In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 58, Vol. 58, p. 825-831. ISSN 1364-0321.

2015

Valančius R., Jurelionis A., Jonynas R., Katinas V. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of Medium-scale Solar Thermal Systems and its Potential in Lithuania Authors In: Energies. Basel, Switzerland: MPPI, 2015, Vol. 8, Iss. 6, p. 5725-5737. ISSN 1996-1073.

2014

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the renewable energy promotion in Lithuania in compliance with the European Union strategy and policy In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 35, p. 422-435. ISSN 1364-0321.
Katinas V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy development-Lithuania’s way to energy supply security and energetics independence In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 30, p. 420-428. ISSN 1364-0321.

Pranešimas konferencijoje

2016

Savickas J. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodujų ir biodegalų išteklių panaudojimo didinimo galimybių analizė In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 47-52. ISSN 2335-2485.

2015

Sankauskas D. [LEI], Katinas V. [LEI]. Investigations of noise generated by small wind power plants In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 118-122. ISSN 1822-7554.
Savickas J. [LEI], Katinas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodegalų panaudojimo Lietuvoje aspektai ir poveikio aplinkai analizė In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 51-54. ISSN 2335-2485.
Perednis E. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Savickas J. [LEI]. Biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo energetikoje tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 55-58. ISSN 2335-2485.
Sankauskas D. [LEI], Katinas V. [LEI]. Vėjo parametrų pasiskirstymo dėsningumų tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 59-63. ISSN 2335-2485.
Marčiukaitis M. [LEI], Katinas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Analysis of economic, environment, social factors and efficiency of wind turbines in Lithuania In: WINERCOST Workshop ‘Trends and Challenges for Wind Energy Harvesting’, Coimbra, Portugal, 30-31 March 2015 . Portugal: 2015, p. 259-271..
Marčiukaitis M. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Analysis of economic, environment, social factors and efficiency of wind turbines in Lithuania In: WINERCOST Workshop ‘Trends and Challenges for Wind Energy Harvesting’. Coimbra, Portugal, 30-31 March 2015. Coimbra: FCTUC, 2015, p. 259-271. ISBN 978-989-98435-8-5.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas - bendradarbiaujant tarp mokslinio tyrimo centrų, verslo ir kitų partnerių atlikti mokslinius tyrimus biomasės ir jos atliekų naudojimo srityje. Projekto vykdymo metuDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

Interreg

1

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau

2

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

MADEGASCAR sets out to increase the use of gas-driven vehicles, powered by both natural gas and biogas, by addressing both consumers and providers. Before being prepared to change theDaugiau

2

The groundwork for REGBIE+ is the fact that the most important and prevalent renewable energy source used for heating in the EU is biomass in its various forms. Nevertheless, regionalDaugiau

3

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau

4

EARTH – tai Europos komisijos kofinansuojamas projektas vykdomas EIE programos rėmuose, kurio tikslas yra organizuoti mokymo kursus šių sričių montuotojams: biomasės šildymo sistDaugiau