Regina Erlickytė-Marčiukaitienė

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Specialistė
Kab. nr.:
212-LK
Telefonas:
+37037401850
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas - bendradarbiaujant tarp mokslinio tyrimo centrų, verslo ir kitų partnerių atlikti mokslinius tyrimus biomasės ir jos atliekų naudojimo srityje. Projekto vykdymo metuDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

EUBIONET III projektas skatino darnią, skaidrią tarptautinę biokuro prekybą bei investicijas į geriausios praktikos technologijas ir naujas paslaugas biokuro šilumos sektoriuje, padėjDaugiau