Antanas Markevičius

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Morkūnė R., Marčiukaitis M. [LEI], Jurkin V., Gecevičius G., Morkūnas J., Raudonikis L., Markevičius A. [LEI], Narščius A., Gasiūnaitė Z. R.. Wind energy development and wildlife conservation in Lithuania: A mapping tool for conflict assessment In: PLOS ONE. San Francisco: 2020, Vol. 15, Iss. 1, e0227735/1, p. 1-23. ISSN 1932-6203.

2017

2016

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI]. Assessment of wind resources and short-term power prediction in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 8-18. ISSN 0235-7208.
Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

2015

Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Local sustainable energy strategies as opportunity for European Union Regional development In: Environmental Research, Engineering and Management . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 71, No. 3, p. 49-57. ISSN 1392-1649.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Škėma R. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy strategy of Lithuanian Ignalina nuclear power plant region for 2012-2035 as a chance for regional development In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 51, p. 1680-1696. ISSN 1364-0321.

2014

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the renewable energy promotion in Lithuania in compliance with the European Union strategy and policy In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 35, p. 422-435. ISSN 1364-0321.
Katinas V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy development-Lithuania’s way to energy supply security and energetics independence In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 30, p. 420-428. ISSN 1364-0321.
Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI]. Investigation of the wind energy characteristics and power generation in Lithuania In: Renewable Energy. 2014, Vol. 66, p. 299-304. ISSN 0960-1481.

2013

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI], Tumosa A. [LEI]. Analysis of energy transition possibilities after the decommission of a nuclear power plant in Ignalina region in Lithuania In: Renewable & sustainable energy reviews. 2013, Vol. 24, p. 45-56. ISSN 1364-0321.

Pranešimas konferencijoje

2017

Zimnickas V., Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. A literature review of small wind turbines usage in urban areas In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 68-75. ISSN 1822-7554.

2016

Zimnickas V., Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. A literature review of wind turbines icing problems In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 100-106. ISSN 1822-7554.
Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. Vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse efektyvumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016:konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 41-46. ISSN 2335-2485.

2015

Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Darnios raidos principų taikymas naudojant saulės, vėjo ir biokuro energetinius išteklius In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 46-50. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Savickas J. [LEI]. Tvarios energetikos strategijos – Lietuvos regionų vystymosi prielaida In: Structum. Vilnius: UAB “Structum projektai”, 2015, p. 63-65. ISSN 2335-2108.
Markevičius A. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Dumblių panaudojimas energetikoje – ateities perspektyva? (I dalis) In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2015, Nr. 1(62), p. 23-25. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas - bendradarbiaujant tarp mokslinio tyrimo centrų, verslo ir kitų partnerių atlikti mokslinius tyrimus biomasės ir jos atliekų naudojimo srityje. Projekto vykdymo metuDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

Interreg

1

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau

2

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau

2

EARTH – tai Europos komisijos kofinansuojamas projektas vykdomas EIE programos rėmuose, kurio tikslas yra organizuoti mokymo kursus šių sričių montuotojams: biomasės šildymo sistDaugiau