Baltijos Biomasės tinklas (BBN)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2007.12.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Baltijos jūros regionas, turintis didelius žemės ūkio ir miškų išteklius, turi didelį potencialą įgyvendinti ES tikslus gaminti šilumą, elektros energiją ir biokurą iš biomasės. Tačiau darni bioenergetikos plėtra priklauso nuo regione egzistuojančių kliūčių įveikimo, tame tarpe ir prastos logistikos bei biomasės gamybos infrastruktūros konkurencijos tarp rinkos dalyvių dėl ribotų vietinių išteklių, konkuruojančių žemės naudojimo interesų ir nepakankamų žinių apie regiono potencialą. Naujų biomasės apdorojimo schemų integravimas bioenergetikos taikymui vietovėse, kur biomasės perdirbimo ir žemės naudojimo struktūros konkuruoja tarpusavyje, sukelia kompleksines teritorijų planavimo problemas. Teritorijų planavimo sprendimų tinkamumas yra netgi svarbesnis regionuose, kur bioenergetikos bei pramonės biomasės gamybos pajėgumai konkuruoja dėl ribotų išteklių, arba valstybėse, kur miško biomasė yra priklausoma nuo pelningų eksporto rinkų, palikdama nedidelį kiekį išteklių vietiniam bioenergetikos panaudojimui.

LEI veikla projekte

LEI yra vienas iš projekto partnerių, kuris kartu su Miškotvarkos instituto ir ASU partneriais tyrinėjo, modeliavo Lietuvos (Kauno regiono) miško ir žemės ūkio biomasės išteklius biokuro gamybai.

Bendra projekto vertė: 1 360 350 EUR.

Koordinatorius: Potsdam Chamber of Commerce and Industry, Vokietija

Projekto partneriai:

 • Potsdam Chamber of Commerce and Industry, Vokietija
 • EC Baltic Renewable Energy Centre, Lenkija
 • EC BREC/CLN Research Institute for Fuels and Renewable Energy, Lenkija
 • Estonian Agricultural University, Estija
 • Josek, Ltd., Suomija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Lithuanian Forest Inventory and Management Institute, Lietuva
 • Lithuanian University of Agriculture, Lietuva
 • Regional Council North Karelia, Suomija
 • Regional Energy Center, Estija
 • Tallinn University of Technology, Estija
 • University of Applied Sciences Ebersawalde, Vokietija
 • Vides projekti, Latvija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Stanislovas Vrubliauskas Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt