Europinis tvarios hidroenergetikos tinklas – PEN@Hydropower (CA21104)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.09.14 - 2026.09.13
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projekto aprašas:
Hidroenergetika atlieka svarbų vaidmenį Europoje, suteikdama unikalų saugios, pigios ir švarios elektros energijos derinį. Tai vis dar yra vienas didžiausių atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI), sudarantis apie 35 % iš AEI pagaminamos elektros energijos. Prognozuojama, kad iki 2024–2025 m. visos AEI sudarys beveik 34 % pasaulinės elektros energijos gamybos, iš kurių hidroenergija sudarys apie 50 %. 2019 m. Europoje beveik vienoda dalis elektros energijos buvo gaunama iš nepastovaus vėjo (36,5 %) ir nuspėjamos hidroenergijos (34,3 %). Vėjo energijos kiekio didėjimo tendencija susijusi su rinkos lankstumo ir dinamikos reikalavimais, pvz., energijos saugojimas ir greitas atsakymas. Tokiu atveju hidroenergija turi potencialą subalansuoti atsinaujinančios energijos sistemą trumpuoju laikotarpiu (sekundėmis iki minučių) ir vidutinės trukmės bei ilgalaikiu laikotarpiu (mėnesiais ar net metais), naudodama hidroakumuliaciją. Įsigaliojus naujiems hidroelektrinių eksploatavimo ir priežiūros bei elektros energijos gamybos iš AEI reikalavimais, reikia rimtų tyrimų jiems įgyvendinti. Kadangi ankstesnis mokslinių tyrimų projektų finansavimas buvo menkas, ši nauja iniciatyva turėtų užtikrinti, kad būtų geriau keičiamasi žiniomis bei ugdytų jaunųjų mokslininkų gebėjimus, kad jie atitiktų ateities poreikius.

PEN@Hydropower yra ambicinga sistema, kurios rėmuose bus sukurti išsamūs gerosios praktikos pavyzdžiai, nustatyti atviri tyrimų klausimai ir užmegzti daugiakrypčiai ryšiai su visos Europos mokslininkais, kurie užtikrins indėlį į projekto veiklą. Taip pat bus skatinamas verslo subjektų integravimas į tvarios hidroenergetikos kūrimą. PEN@Hydropower skatins daugiadiscipliniškumą ir turės trumpalaikį bei ilgalaikį indėlį. Trumpalaikis indėlis bus juntamas projekto vykdymo metu, per akademinio kūrybiškumo skatinimą, bendrų publikacijų leidimą bei analogo neturinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą. Tuo tarpu ilgalaikis indėlis pasireikš pasibaigus projektui per Tarpvyriausybinį bendradarbiavimą, naujų projektų inicijavimą įvairiose tarpdisciplininiuose tyrimuose, siekiant kuo plačiau skleisti holistinį požiūrį. Be kita ko šios COST veiklos rėmuose bus paruošti specialistai, kurie dirbs kurdami tvarią hidroenergetiką. Tai bus pasiekta padidinus jaunų mokslininkų mobilumą per įvairius mokymus bei trumpalaikes mokslines misijas ugdant jaunus tyrėjus. Galiausiai atlikti tyrimai prisidės prie to, kad Europa taps konkurencinga tvarios hidroenergetikos sektoriuje, o tai suteiks galimybių bendradarbiauti ir perduoti sukauptą patirti, technologijas bei paslaugas į besivystančias šalis, kurios intensyviai plėtos tvarią energetiką.

Pagrindinis projekto tikslas
– sukurti Europinį skaitmenizuotą tvarios hidroenergetikos tinklą, kuris prisidės prie švarios energijos įsisavinimo ir sudarys galimybes tyrėjams, inžinieriams, mokslininkams bei kitoms suinteresuotoms šalims, pavyzdžiui, pramonės atstovams, glaudžiai bendradarbiauti vykdant mokslinius tyrimus bei įgyvendinant projektus, remiančius tvarią hidroenergetiką.

 

Raktažodžiai:
Hidroenergija, perėjimas prie švarios energijos, tvari energijos gamyba, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, klimato kaitos švelninimas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Jakimavičius 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vytautas Akstinas 421-AK +37037401967 Vytautas.Akstinas@lei.lt
Karolina Gurjazkaitė 422-AK +37037401968 Karolina.Gurjazkaite@lei.lt