Darius Jakimavičius

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
417-AK
Telefonas:
+37037401965

Publikacijos

Straipsnis

2024

Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Warming Climate-Induced Changes in Lithuanian River Ice Phenology In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 2, 725, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Vezza P., Kriaučiūnienė J. [LEI], Rakauskas V., Steponėnas A., Jurgelėnaitė A. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Nazarenko S. [LEI]. Multicomponent assessment of the impact of hydropower cascade on fish metrics In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 906, 167541, p. 1-10. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.

2023

Stakėnienė R., Jokšas K., Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Raudonytė-Svirbutavičienė E.. Nutrient loadings and exchange between the Curonian Lagoon and the Baltic Sea: Changes over the past two decades (2001–2020) In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 23, 4096, p. 1-21..
Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Projections of wind climate and wave energy resources in Lithuanian territorial waters of the Baltic Sea in the 21st century In: Oceanologia . Sopot: Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences. Production and hosting by Elsevier B.V., 2023, Vol. 65, Iss. 4, p. 534-547. ISSN 0078-3234.

2022

Akstinas V. [LEI], Kriščiūnas A., Šidlauskas A., Čalnerytė D., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Fyleris T., Nazarenko S. [LEI], Barauskas R.. Determination of River Hydromorphological Features in Low-Land Rivers from Aerial Imagery and Direct Measurements Using Machine Learning Algorithms In: Water. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 24, 4114, p. 1-21. ISSN 2073-4441.
Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Spatial and Temporal Changes in Hydrological Regionalization of Lowland Rivers In: International Journal of Environmental Research. Cham: Springer, 2022, Vol. 16, p. 1-14. ISSN 1735-6865.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Patterns of Past and Future Droughts in Permanent Lowland Rivers In: Water . Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 71, p. 1-33. ISSN 2073-4441.

2021

Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Rakauskas V., Negro G., Vezza P.. The Combined Impact of Hydropower Plants and Climate Change on River Runoff and Fish Habitats in Lowland Watersheds In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 3508, p. 1-21. ISSN 2073-4441.
Šarauskienė D. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Analysis of Hydrologic Regime Changes Caused by Small Hydropower Plants in Lowland Rivers In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (14), 1961, p. 1-23. ISSN 2073-4441.

Pranešimas konferencijoje

2024

Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Impact of Hydropower Plants on the River Hydromorphological Processes in the Context of Climate Change In: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions 3rd Edition Proceedings of 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-3), Tunisia 2021. Cham: Springer, 2024, p. 257-259. ISSN 2522-8714, eISSN 2522-8722 ISBN 978-3-031-43921-6, eISBN 978-3-031-43922-3.

2023

Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Projections of baltic sea wave energy resources according to shared socioeconomic pathways (ssp) scenarios In: Book of Abstracts WECANet COST Action CA17105 Conference Ghent, Belgium March 6-7 March 2023 . Belgium: COST (European Cooperation in Science and Technology), 2023, p. 32-32. ISBN 9789080928138.
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Variability of the hydrometeorological parameters of the curonian lagoon in two climate normal periods In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 1-1..

2022

Adžgauskas G. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Estimation of uncertainties in the projections of Lithuanian rivers hydro-energy resources In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 18-23. ISSN 2783-6339.

2021

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Long-term Future Impact of Runoff Changes on Hydrotechnical Structures in Low-land Rivers In: Conference Proceedings WATER RESEARCH AND INNOVATIONS IN DIGITAL ERA 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia . Riga: RTU - Rygos technikos universitetas, 2021, p. 15-21. ISBN 978-9934-22-618-2.

2020

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Prediction of wave energy resources of the Baltic Sea under climate change In: ook of Abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy. Online, November 26-27, 2020. Florencija: COST, 2020, p. 40. ISBN 9789080928107.
Adžgauskas G. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Evaluation of hydropower energy production in the context of climate change In: 6th IAHR Europe Congress, June 30th – July 2nd, 2020, Warsaw, Poland . Warsaw: International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2020, p. 459-460. ISBN 978-83-66847-01-9.

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Ecological flow estimation in Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 175-176. ISBN 978-981-11-2731-1.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2022

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Virbickas T.. Hidrotechnikos statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas siekiant išsaugoti i vandens ekosistemas In: Žemėtvarka ir hidrotechnika. Kauno r. Akademija: Lietuvos žemėtvarkos ir hidromechanikos inžinierių sąjunga, 2022, Nr. 1, p. 52-59. ISSN 1648-3014.

2017

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Interreg

1

Projekto santrauka: Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncDaugiau

2

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

3
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

4

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau

COST

1

Projekto aprašas: Hidroenergetika atlieka svarbų vaidmenį Europoje, suteikdama unikalų saugios, pigios ir švarios elektros energijos derinį. Tai vis dar yra vienas didžiausių atsinauDaugiau

2

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

3

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau