Aušra Pažėraitė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
306-AK
Telefonas:
+37037401953
El. paštas:

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2015

Pažėraitė A. [LEI]. Centralizuotos šilumos sektoriaus raida Lietuvoje: strategija ir praktika In: Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje.Kolektyvinė monografija . Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015, p. 201-219. ISBN 978-609-449-091-0.

Studija

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

Straipsnis

2023

Pažėraitė A. [LEI], Kunskaja S. [LEI]. Consumption Behaviour in the Context of Sustainable Energy: Theoretical Approach In: Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, 2023, Part F639, p. 77-85. ISSN 2524-342X, eISSN 2524-3438 ISBN 978-3-031-25839-8, eISBN 978-3-031-25840-4.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Česnavičius M. [LEI]. Energy Sufficiency in the Passenger Transport of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 7, 5951, p. 1-21. ISSN 2071-1050.

2022

Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Gatautis R. [LEI]. District heating system as the infrastructure for competition among producers in the heat market In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 169, 112888, p. 1-12. ISSN 1364-0321.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Lekavičius V. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. How to support sustainable energy consumption in households? In: Acta Montanistica Slovaca . Kosice: BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 2022, Vol. 27, No. 2, p. 479-490. ISSN 1335-1788.
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Stankūnienė G. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Renewable Energy Acceptance by Households: Evidence from Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 8370, p. 1-17. ISSN 2071-1050.

2021

Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.

2020

Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Distributional impacts of investment subsidies for residential energy technologies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 130, 109961, p. 1-10. ISSN 1364-0321.

2017

Klovienė D., Pažėraitė A. [LEI]. Building a conceptual model of complaint management: theoretical insights In: International Journal on Global Business Management and Research . 2017, Vol. 6, Iss. 1, p. 54-68. ISSN 2278-8425.

2016

Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. RES utilisation development in Lithuanian rural places In: 22nd Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development 2016. 18 - 20 May, [Web of Science Conference Proceedings]. 2016.. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016, Vol. 2, p. 226-232. ISSN 1691-4031.
Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. Influence of the content of search advertisement on advertisement effectiveness: expectations of enterprises versus customers’ needs In: Journal Association 1901 "SEPIKE". France Publisher L`Association 1901 Sepike Editorial Department, 2016, No. 12, p. 145-148. ISSN 2196-9531, eISSN 2372-7438.

Pranešimas konferencijoje

2021

Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Competition in the Heat Market: Districh Heating System as the infrastructure for competention Among Producers In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 434-434. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.

2016

Krakauskas M., Pažėraitė A. [LEI]. Eventual shortcomings of the electricity market model development in the Baltic States In: International journal on global business management and research. Tamilnadu, India: Rajalakshmi Educational Trust, 2016, Vol. 5, No. 1, p. 40-46. ISSN 2278-8425.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Apie projektą (anglų k.): REEFLEX aims to generate niches of opportunities for new cross-sector energy services provided by SMEs and start-ups in demand side flexibility markets and Daugiau

Horizontas 2020

1
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

2
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

3
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

4
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) Daugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau