Klimatas ir energetinės sistemos (CES)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2007.11.28 - 2010.12.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto „Klimatas ir energetinės sistemos“ tikslas yra plačiau susipažinti su klimato kaitos pokyčiais ateityje ir įvertinti šių pokyčių įtaką Šiaurės šalių energetinės sistemos vystymuisi per ateinančius 20-30 metų. Projekte tirta, kaip Šiaurės ir Baltijos šalių atsinaujinančių energijos šaltinių ištekliai priklausys nuo prognozuojamo klimato šiltėjimo. Taip pat tirti neapibrėžtumai, susiję su atsinaujinančių išteklių produkcijos gamyba bei jos įtaka energetinių sistemų saugumu. Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:

 1. Klimato ir atsinaujinančių energijos išteklių kaitos bei jų prognozės įvertinimas įvairiose laiko ir erdvės skalėse.
 2. Energetinių sistemų darbo rizikos vertinimas dėl galimų ekstremalių gamtinių reiškinių kaitos ateityje.
 3. Atsinaujinančių išteklių produkcijos galimi pokyčiai dėl klimato kaitos.
 4. Klimato kaitos poveikio mažinimo strategijų kūrimas.

LEI veikla projekte

LEI mokslininkai dalyvavo dviejų grupių „Statistinė analizė“ ir „Hidroenergetika, hidrologija“ veiklose. Pagrindiniai „Statistinės analizės“ grupės tikslai buvo šie:
1. Lietuvos upių hidrologinių parametrų duomenų bazės sudarymas.
2. Potvynių ir sausmečių debitų dažnio ir intensyvumo trendų analizė, analizuojant istorinius duomenis.
3. Temperatūros (T), kritulių (P) ir upių debitų (Q) regioninių laiko eilučių kaitos įvertinimas.
4. T, P ir Q laiko eilučių cikliškumo analizė.
Grupės „Hidroenergetika, hidrologija“ veikloje LEI mokslininkai įvertino hidroelektrinių sistemos veiklos riziką klimato kaitos fone. Tyrimo objektas buvo Kauno hidroenergetinė sistema (Kauno HE, Kruonio HAE) Nemuno upėje. Naudojant HBV programinę įrangą sukurtas Nemuno upės hidrologinis modelis, kurio pagalba prognozuotos nuotėkio projekcijos 2010-39 ir 2070-2099 m. laikotarpiams pagal pasirinktus klimato scenarijus. Įvertinti potencialūs Kauno hidroenergetinės sistemos energijos gamybos pokyčiai pagal apskaičiuotas Nemuno upės nuotėkio projekcijas ateityje.

Bendra projekto vertė: 300 000 EUR (LEI dalis: 15 000 EUR)

Koordinatorius: Árni Snorrason, NEA, Islandija

Partneriai:

 • CICERO, Center for Klimaforskning, Norvegija
 • Denmark Meteorological Institute DONG Energy, Danija
 • Ea Energianalyse A/S, Danija
 • Elforsk, Švedija
 • Finnish Energy Industries, Suomija
 • Finnish Environment Institute (SYKE), Suomija
 • Finnish Meteorological Institute (FMI), Suomija
 • Geological Survey of Denmark and Greenland, Danija
 • HugurAx Software Solutions, Islandija
 • Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency, Latvija
 • Icelandic Meteorological Office, Islandija
 • Institute of Meteorological Research, Islandija
 • IVL Swedish Environmental Research Institute, Švedija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • National Energy Authority, Islandija
 • National Power Company, Islandija
 • Norwegian Meteorological Institute (NMI), Norvegija
 • Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norvegija
 • Optensys Energianalys, Švedija
 • Risö National Laboratory, Danija
 • Statkraft, Norvegija
 • Stockholm University, Švedija
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Švedija
 • Tallin University of Technology, Estija
 • University of Joensuu, Suomija
 • University of Copenhagen, Danija
 • University of Edinburgh, Škotija
 • University of Helsinki, Suomija
 • University of Iceland, Islandija
 • University of Joensuu, Suomija
 • Voeikov Main Geophysical Obs. (VMGO), Rusija
 • VTT, Suomija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Kriaučiūnienė 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
Diana Šarauskienė 425-AK +37037401969 Diana.Sarauskiene@lei.lt
Milda Kovalenkovienė