Neorganiniai oksidai: paviršiai ir ribiniai sluoksniai (D41)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.09.25 - 2010.09.24
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
COST actions logo

Ši veikla susijusi su metalų oksidų dangų sintezės procesais ir jų paviršiaus bei vidinės struktūros cheminių/fizikinių savybių tyrimais. COST veikloje buvo sudarytos 4 darbo grupės, kurių kiekvienai atstovavo 6-8 Europos šalys. Kiekvienos grupės mokslinių tyrimų rezultatai ir žinios galės būti pritaikytos kitose, su jų darbu susijusiose srityse.
Pagrindinis COST D41 veiklos tikslas – patobulinti įgytas mokslines žinias ir supratimą apie oksidinių paviršių savybes bei vidinę struktūrą mikroskopiniame lygmenyje, pritaikius teorines žinias ir praktinį patyrimą, ištirti priemones ir būdus, leidžiančius sukurti pageidaujamų savybių dangas, kontroliuoti proceso eigą.
Gautos dangos gali būti pritaikytos įvairiose pramonės srityse bei pažangiose technologijose: heterogeninės katalizės įrengimuose, elektrotechnikoje, apsaugai nuo korozijos, unikaliomis savybėmis pasižyminčios dangos panaudotos chemijos srityje ir biotechnologijose ir t.t. Ši COST veikla yra labai svarbi moksliniu požiūriu ir gauti tyrimų rezultatai gali būti pritaikyti daugelyje sričių. Techniniai bei moksliniai sprendimai įvairiose srityse užtikrina efektyvų įvairių institucijų bendradarbiavimą. Tai naudinga vystytant Europos mokslinį tinklą neorganinių oksidų dangų ir jų sandaros klausimais.

Kiti COST D41 veiklos tikslai:

  1. Modeliuoti bei diegti dangų sintezės sistemas ir kontroliuoti sudaromų oksidų paviršių morfologinę struktūrą ir šią patirtį pritaikyti įvairiose srityse.
  2. Ištirti ir kontroliuoti oksidiniuose paviršiuose ir jų struktūrose atsirandančius defektus (defektų inžinerija).
  3. Kurti naujus ir tobulinti esamus eksperimentinius įrenginius, naujas dangų sintezės technologijas bei metodus.
  4. Vystyti ir gerinti oksidų sintezės metodus, išgaunant pageidaujamo grynumo dangas.
  5. Mokslinės veiklos darbuose bus tyrinėjamos įvairios oksidų medžiagos įvairiame lygmenyje: pradedant plonų ir ultraplonų dangų, granulių ir kristalinių dalelių tyrimais ir baigiant porėtų, katalizinių struktūrų, didelio tankio dangų tyrimais, o gautomis žiniomis dalintis tarpusavyje.
  6. Į vykdomą tiriamąją veiklą įtraukti jaunuosius mokslininkus.

LEI veikla projekte

LEI Plazminių technologijų laboratorijos mokslininkai dalyvaudami naujoje COST veikloje oksidinių dangų nusodinime ir dispersinių neorganinių medžiagų oksidų dalelių sudarymo procesuose siekė įdiegti atmosferinio arba redukuoto slėgio plazminę technologiją, kuri yra daug paprastesnė, pigesnė ir efektyvesnė (pvz., dangų nusodinimo greitis tokioje plazmoje dešimtis ir šimtus kartų viršija dangų formavimo greitį vakuume). Tam tikslui buvo sukurti nauji plazminiai įrenginiai ir realizuota aukštos kokybės įvairios paskirties dangų sintezė iš įvairių medžiagų ir jų oksidų junginius turinčių dispersinių ir dujinės fazės medžiagų bei jų mišinių. LEI mokslininkai atliko tyrimus plazmos generavimo, jos savybių tyrimo ir gauto srauto pritaikymo sferose.

Koordinatorius: Università degli Studi di Milano, Italija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Viktorija Grigaitienė 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
Pranas Valatkevičius
Mindaugas Milieška 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Žydrūnas Kavaliauskas 109-LK +37037401895 Zydrunas.Kavaliauskas@lei.lt