Pranas Valatkevičius

Plazminių technologijų laboratorija (15)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI]. The investigation of an electric arc in a plasma chemical reactor for hazardous waste treatment In: Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Hoboken: SCI, 2020, Vol. 95, p. 450-456. ISSN 0268-2575, eISSN 1097-4660.

2017

Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI], Jeguirim M.. Glycerol steam reforming for hydrogen and synthesis gas production In: International Journal of Hydrogen Energy. 2017, Vol. 42, p. 12896-12904. ISSN 0360-3199.
Tamošiūnas A. [LEI], Chouchene A., Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Ghorbei M., Jeguirim M.. The Potential of Thermal Plasma Gasification of Olive Pomace Charcoal In: Energies. 2017, Vol. 10, Iss. 5, p. 1-9. ISSN 1996-1073.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI]. Energy recovery from waste glycerol by utilizing thermal water vapor plasma In: Environmental Science and Pollution Research. 2017, Vol. 24, Iss. 11, p. 10030-10040. ISSN 0944-1344.

2016

Valinčius V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Kėželis R. [LEI]. Plazminių procesų tyrimas ir technologijų kūrimas Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 124-144. ISSN 0235-7208.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. A cleaner production of synthesis gas from glycerol using thermal water steam plasma In: Journal of Cleaner Production. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 130, p. 187-194. ISSN 0959-6526.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: Comptes Rendus Chimie. Prancūzija, Paryžius: Elsevier, 2016, Vol. 19, p. 433-440. ISSN 1631-0748.

2011

Grigaitienė V. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Water vapor plasma technology for biomass conversion to synthetic gas In: Catalysis today. 2011, Vol. 167, No. 1, p. 135-140. ISSN 0920-5861.

Pranešimas konferencijoje

2017

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Remediation of petroleum hydrocarbons contaminated soil using water vapor plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 233-238. ISSN 1822-7554.

2016

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI]. The influence of gas type on the plasma torch electrical and thermal characteristics In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 251-259. ISSN 1822-7554.
Tamošiūnas A. [LEI], Jeguirim M., Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Hydrogen and synthesis gas production from glycerol by utilizing thermal water vapor plasma In: 7th International Renewable Energy Congress „IREC 2016“ Hammamet-Tunisia March 22nd-24th 2016. Tunisas: IREC, 2016, p. 1-6. ISBN 978-1-4673-9768-1.

2015

Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: The sixth international renewable energy congress. Sousse-Tunisia: Tunisas, 2015, p. 1-7..

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Interreg

1

Taršos kontrolė yra visų šalių tarptautinis prašymas ir strateginis Europos sąjungos tikslas. Tai atsispindi vis didėjančiame išmetamųjų teršalų normų suvaržyme, ypač Baltijos jūros rDaugiau

COST

1
COST actions logo

Ši veikla susijusi su metalų oksidų dangų sintezės procesais ir jų paviršiaus bei vidinės struktūros cheminių/fizikinių savybių tyrimais. COST veikloje buvo sudarytos 4 darbo grupės, Daugiau

2
COST actions logo

Pagrindinis veiklos tikslas suteikti naujų mokslinių žinių apie fizikinius, cheminius ir mechaninius procesus vykstančius detalių dėvėjimosi metu bei plėtoti tyrimus tribologijos sritDaugiau

3
COST actions logo

Projektu siekiama padidinti žinias apie gamybos procesų poveikį aplinkai, siekiant sukurti ir įgyvendinti aplinką tausojančius procesus, sumažinti poveikį aplinkai ir priimti žiniomisDaugiau

4
COST actions logo

Projekto metu buvo tiriamas plazmos polimerizacijos procesas, atsižvelgiant į norimas fizines ir chemines gautų plazmos polimerų savybes, ypatingą dėmesį skiriant plazmos polimerų senDaugiau

EUREKA

1

Šiame Eureka projekte siūloma nauja plazminė technologija, rekonstruojant plazminius įrenginius ir realizuojant aukštos kokybės labai plono (iki 2 µm skersmens) mineralinio plaušo eksDaugiau