Vėjo energetikos technologijų analizė siekiant sustiprinti išmaniųjų miestų koncepciją (WINERCOST) (TU1304)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2014.03.31 - 2018.03.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
COST actions logo

Projekto tikslas yra sutelkti Europos mokslinių tyrimų grupių, dirbančių su vėjo energetikos technologijomis, pastangas, randant kelius jas įdiegti, taikant tvirtas taikymo sąlygas miesto ir priemiesčių aplinkai, tuo būdu stiprinant pažangių ateities miestų koncepciją. Šis projektas persvarsto saugią, ekonomiškai naudingą ir visuomenei priimtiną vėjo energijos technologiją, kuri būtų svarstytina planuojant ir kuriant būsimą miesto ar priemiesčio gyvenamą erdvę. Pagrindinis WINERCOST tikslas – surinkti turimą patirtį, susijusią su kuriama aplinka. Vėjo energijos technologija (BWT), neseniai sukurta kaip vėjo energetikos technologijų pakrančių ir (arba) jūros vėjo energijos (ON/OFF-WET) pratęsimas, siekiant ištirti veiksmingus metodus, įgalinančius pažangių ateities miestų koncepcijos įgyvendinimą. Be to, glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybės institucijomis, pramonės atstovais, gamintojais ir tarptautinėmis vėjo energetikos organizacijomis bei platformomis, bus nagrinėjamas labai svarbus socialinės pritarimo strategijos klausimas.
Pažangūs ateities miestai apims erdves, kuriose gyventojai gyvena netoli pastatytos Vėjo energetikos technologijos (BWT) ir su ja susijusios struktūros bei infrastruktūros. Kaip parodė ankstesnė ir dabartinė patirtis, susijusi su vėjo energetika, šios judančios ir kai kuriais atvejais didelės struktūros labai dažnai sulaukia opozicijos iš vietinių bendruomenių. Tai dažniausiai yra susiję su naujomis technologijomis ir visuomenės pokyčiais, ir gali būti susijusios su netvarka, estetika, procesų ar komunikacijos problemomis. Todėl priimant sprendimus dėl naujų technologijų, ypač BWT, integracijos, būtina kruopščiai apsvarstyti tiek bendruosius planus, tiek ir konkrečius projektus. Veiksniai, kuriuos reikia atidžiai apsvarstyti, yra susiję su politika, teisės aktais, planavimu ir aplinkosaugos klausimais. Taip pat reikia laikytis komunikacijos ir procesų, o pramonei reikia spręsti socialiai priimtinų produktų kūrimo ir gamybos problemas.

Vykdant šią veiklą vyksta darbo grupių susitikimai, tarptautinės konferencijos, organizuojamos vasaros stovyklos įvairių lygių specialistams. Veikloje dalyvauja 28 šalys.

LEI veikla projekte

Darbo grupė, kurioje dalyvauja ir LEI, siekia surinkti informaciją apie esamą žinių būklę ir palyginti situaciją įvairiose Europos šalyse. Tai pasiekiama peržiūrint paskelbtus šaltinius ir literatūrą, taip pat atliekant tyrimus ir apklausus suinteresuotas šalis bei visuomenės grupes. Remiantis šio įvertinimo išvadomis bus parengti kai kurie metodai būsimam įgyvendinimui. Paskutiniame etape siūloma suinteresuotų šalių dialogo strategija, kurios tikslas – sutelkti valdžios institucijas, pramonės įmones ir mokslo institucijas, siekiant išbandyti sukurtus metodus ir parengti pagrindą, kuriuo BWT taptų realybe, kuriant pažangiuosius ateities miestus.

Nuo 2014 m. kovo LEI mokslininkas Mantas Marčiukaitis dalyvauja WINERCOST programos veikloje.
Šia veikla siekiama surinkti ir susisteminti informaciją apie Europos šalių patirtį plėtojant vėjo energetiką miestų aplinkoje ir įvertinti vėjo elektrinių taikymo galimybes ateities sumaniuosiuose miestuose. Analizuojamos techninės, ekonominės ir socialinės kliūtys bei efektyviausios priemonės, skatinančios vėjo elektrinių plėtrą urbanistinėje aplinkoje.

2015 m. įvyko du veiklos partnerių susitikimai: kovą – Coimbroje (Portugalija) ir rugpjūtį – Belgrade (Serbija). Coimbroje vykusiame tarptautiniame strateginiame seminare Trends and challenges for wind energy harvest­ing pranešimą perskaitė laboratorijos vadovas M. Marčiukaitis.

2016 m. spalio 27-28 d. Limasolyje, Kipre vyko TU1304 valdymo komiteto narių susitikimas, kurio metu pristatyta partnerių vykdyta veikla vėjo energetikos poveikio visuomenei vertinimo srityje, aptarti vykdytos apklausos rezultatai ir būsimos tarptautinės konferencijos pranešimų temos bei dalyvavimo sąlygos.


COST programos veiklos WINERCOST partnerių susitikimas Limasolyje (Kipras) 2016 m. spalio 27-28 d.
 

Projekto koordinatorius:  prof. Georgos Stavroulakis, Graikija

Trečios darbo grupės nariai:

  • Chair Prof.: Ruben Paul Borg, ruben.p.borg@um.edu.mt, Malta
  • Vice-chair: Dr. Neveen Hamza, neveen.hamza@newcastle.ac.uk, Jungtinė Karalystė
  • Dr. Christos EFSTATHIADES, chefst@cytanet.com.cy, Kipras
  • Dr. Mantas MARCIUKAITIS, mantas@mail.lei.lt, Lietuva
  • Mr. Conor NORTON, conor.norton@dit.ie, Airija
  • Ms. Stefanie HUBER, stefanie.huber@enco-ag.ch, Šveicarija
  • Prof. Mate SRSEN, mate.srsen@gradri.uniri.hr, Kroatija

Susijusios mokslinės publikacijos

Marčiukaitis M. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Analysis of economic, environment, social factors and efficiency of wind turbines in Lithuania In: WINERCOST Workshop ‘Trends and Challenges for Wind Energy Harvesting’. Coimbra, Portugal, 30-31 March 2015. Coimbra: FCTUC, 2015, p. 259-271. ISBN 978-989-98435-8-5.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Mantas Marčiukaitis 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt