Giedrius Gecevičius

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2019

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. The investigation of factors determining wind power prediction accuracy: case study of western Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 1, p. 95-102. ISSN 0235-7208.

2018

Katinas Algirdas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. An investigation of wind power density distribution at location with low and high wind speeds using statistical model In: Applied energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2018, 218, p. 442-451. ISSN 0306-2619.

2017

Marčiukaitis M. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jokšas B. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Stetsos A.. Non-linear regression model for wind turbine power curve In: Renewable Energy. 2017, Vol. 113, p. 732-741. ISSN 0960-1481.

2016

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI]. Assessment of wind resources and short-term power prediction in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 8-18. ISSN 0235-7208.
Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

2015

Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Local sustainable energy strategies as opportunity for European Union Regional development In: Environmental Research, Engineering and Management . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 71, No. 3, p. 49-57. ISSN 1392-1649.

Pranešimas konferencijoje

2017

Gecevičius G. [LEI], Zimnickas V.. Šilumos polių integravimo į pastatų konstrukcijas tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 7-13. ISSN 2335-2485.
Marčiukaitis M. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Analysis of technical and economic characteristics of small wind turbines In: International conference on wind energy harvesting. April 20-21, 2017 University of Coimbra, Portugal. Coimbra: 2017, p. 272-276. ISBN 978-989-99226-4-8 , eISBN 978-989-99226-5-5.
Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Zimnickas V.. Novel application of statistical and physical methods for wind power prediction in Lithuania In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 86-93. ISSN 1822-7554.
Zimnickas V., Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. A literature review of small wind turbines usage in urban areas In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 68-75. ISSN 1822-7554.

2016

Zimnickas V., Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. A literature review of wind turbines icing problems In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 100-106. ISSN 1822-7554.
Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Zimnickas V.. Analysis of wind power prediction errors using data of high resolution local area model In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 82-88. ISSN 1822-7554.
Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI]. Vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse efektyvumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016:konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 41-46. ISSN 2335-2485.

2015

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Investigation of wind speed forecasts errors for wind power generation In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 46-52. ISSN 1822-7554.
Gecevičius G. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Darnios raidos principų taikymas naudojant saulės, vėjo ir biokuro energetinius išteklius In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 46-50. ISSN 2335-2485.
Marčiukaitis M. [LEI], Katinas V. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Analysis of economic, environment, social factors and efficiency of wind turbines in Lithuania In: WINERCOST Workshop ‘Trends and Challenges for Wind Energy Harvesting’, Coimbra, Portugal, 30-31 March 2015 . Portugal: 2015, p. 259-271..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Markevičius A. [LEI], Gecevičius G. [LEI]. Dumblių panaudojimas energetikoje – ateities perspektyva? (I dalis) In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2015, Nr. 1(62), p. 23-25. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau