Dalelių ir srauto elgsena mikro ir nano struktūrose

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.04.01 - 2024.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
Lietuvos mokslo taryba

Mikro- ir nano- lygmens struktūros naudojamos įvairiuose lab-on-a-chip, micro-total-analysis-systems ir MEMS įrenginiuose, kuriuose dalelių sraute valdymas atlieka svarbų vaidmenį. Viena pagrindinių mokslo sričių, panaudojanti dalelių gaudymo mechanizmus yra biomedicina. Šioje srityje hidrodinaminės gaudyklės naudojamos išrūšiuoti daleles pagal dydį ar kitus fizinius parametrus. Iš bendro biologinio mėginio srauto atskirtos dalelės toliau gali būti naudojamos kaip klinikiniai indikatoriai ligų nustatymui ar tolimesniems tyrimams atlikti.

LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vykdomo LMT Mokslininkų grupių projekto „Dalelių ir srauto elgsena mikro ir nano struktūrose“ tikslas yra eksperimentiniais ir skaitiniais metodais ištirti dalelių elgsenos, įskaitant atskyrimo, izoliavimo ir sulaikymo (trapping), mechanizmus mikro- ir nano- kanaluose, priklausomai nuo tų kanalų geometrinių parametrų ir tekėjimo režimo, tokiu būdu nustatant fundamentalius dėsningumus, lemiančius dalelių sulaikymo efektyvumą. Šiame projekte bus derinami eksperimentiniai srauto vizualizacijos matavimai su molekulinės dinamikos modeliavimais, leidžiančiais praplėsti eksperimentinių matavimų ribas iki nano lygmens.

Šiuo projektu bus siekiama pagilinti fundamentalų supratimą apie mikro- ir nano- dalelių sulaikymo mechanizmą mikrosrautuose. O gautos žinios apie nanodalelių elgseną nanosraute prisidės prie mikro- ir nanofluidinių technologijų plėtros.

 

Projekto ID (LMT): P-MIP-21-260

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 12-2006.21.24

Skirtas finansavimas: 149 996 EUR

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMT),
priemonė – Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

 

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Paulius Vilkinis 212-LK +37037401852 Paulius.Vilkinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Algis Džiugys 118-AK +37037401874 Algis.Dziugys@lei.lt
Nerijus Pedišius
Justas Šereika 213-LK +37037401849 Justas.Sereika@lei.lt
Gediminas Skarbalius 211-LK +37037401993 Gediminas.Skarbalius@lei.lt
Inga Briliūtė 207/1-LK +37037401971 Inga.Briliute@lei.lt