Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.04.01 - 2016.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemų vertinimo tęstinumą ir sukurti produktyvią diskusiją apie šių išteklių panaudojimo elektros energijos ir centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje bei transporto sektoriuje skatinimo politiką.

LEI veikla projekte

LEI DIA-CORE projekto vykdytojai aktyviai prisidėjo prie duomenų bazės apie ES šalyse naudojamas atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) paramos schemas sukūrimo. Sukurta duomenų bazė leidžia geriau suprasti AEI skatinimo politikos įgyvendinimo procesus ir pasiektą pažangą, siekiant užtikrinti politikos priemonių veiksmingumą ir efektyvumą bei palengvinti sprendimų priėmimo procesus įvairiuose lygiuose. Įgyvendinant projekto tikslus atlikta detali rizikų analizė siekiant įvertinti kaip rizikos sąlygoja AEI projektų įgyvendinimą atskirose ES šalyse ir kokias priemones taikant šias rizikas galima sumažinti. Atlikus šią analizę parengtos trumpos visų ES šalių rizikų apžvalgos. Analizuotos AEI skatinimo politikos koordinavimo tarp ES šalių galimybės, siekiant įgyvendinti 2020 m. tikslus su mažesnėmis sąnaudomis tenkančiomis galutiniam vartotojui.

Projekto rezultatai buvo pristatyti tarptautiniuose seminaruose „AEI ES šalyse: paramos schemų veiksmingumas, skatinantys veiksniai ir kliūtys“ (Briuselyje, 2014 m. birželio 2 d.), „AEI naudojimo kaštai ir nauda“ (Briuselyje, 2014 m. spalio 1 d.), „AEI finansavimas: projektų rizikų poveikis“ (2015 m. gegužės 21 d.).

2016 m. sausį LEI organizavo DIA-CORE projekto baigiamąjį regioninį seminarą „Geriausia politika finansuojant atsinaujinančių energijos išteklių energetiką“ (angl. Best Practice Policies to Finance Renewable Energy). Seminaro pagrindinis tikslas – pristatyti pasiektus projekto rezultatus, vertinant AEI paramos schemų efektyvumą bei analizuojant AEI technologijų finansavimo priemones ir galimą riziką. Seminaro metu buvo diskutuojama apie būsimą AEI panaudojimo elektros, šilumos gamyboje ir transporto sektoriuje skatinimo politiką Baltijos šalyse.

DIA-CORE baigiamasis regioninis seminaras „Geriausia politika finansuojant atsinaujinančių energijos išteklių energetiką“
DIA-CORE baigiamasis regioninis seminaras „Geriausia politika finansuojant atsinaujinančių energijos išteklių energetiką“

Baigiamoji DIA-CORE projekto konferencija „Perspektyvinio AEI skatinimo politikos paketo galimybės“ (ang. Options for the upcoming Renewable Energy Package) įvyko 2016 m. gegužės 30 d. Briuselyje.

Bendra projekto vertė: 1 774 950 EUR (LEI dalis: 52 194 EUR)

Projekto koordinatorius: Fraunhoferio sistemų ir inovatyvių tyrimų institutas, Vokietija

Projekto partneriai:

  • Vienos technikos universiteto, Energetikos ekonomikos grupė, Austrija
  • Ecofys, Nyderlandai
  • Eclareon, Vokietija
  • Nacionalinis Atėnų technikos universitetas, Graikija
  • Lietuvos energetikos institutas, Lietuva
  • CEPS, Belgija
  • DIW Berlynas, Vokietija
  • Utrechto universitetas, Nyderlandai
  • AXPO, Austrija

 

 

Susijusios mokslinės publikacijos

Angelopoulos D., Brückmann R., Jirouš F., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Noothout P., Psarras J., Tesnière L., Bretschopf B.. Risks and cost of capital for onshore wind energy investments in EU countries In: Energy & Environment. 2016, Vol. 27, Iss. 1, p. 82-104. ISSN 0958-305X.
Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE) .

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt