ENERBUILD MTTP teminis tinklas „Energetika, aplinka ir tvarus augimas“ (EnerBuild RTD)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2000.04.01 - 2003.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projekto kontekstas – ES naujai asocijuotose šalyse pastatų sektoriuje egzistuoja skirtingi teisiniai reikalavimai, skirtinga pastatų statymo bei jų eksploatavimo praktika, skirtingas šalių klimatas bei kita. Projekto vykdymo metu buvo išplėstas šiuo metu egzistuojantis ENERBUILD MTTP teminis tinklas „Energetika, aplinka ir tvarus augimas“ prie jo prijungiant naujai asocijuotas šalis. Pagrindinis projekto vykdymo tikslas – identifikuoti esamą situaciją pastatų sektoriuje naujai asocijuotose šalyse, perduoti kitų šalių patirtį diegiant pažangias technologijas bei propaguojant kitų šalių gerąją praktiką statant naujus, energetiškai efektyvius pastatus bei atnaujinant esamus.

LEI veikla projekte

LEI projekto vykdytojai projekto vykdymo metu atliko esamų teisės aktų, reglamentuojančių pastatų statybą bei jų atnaujinimą Lietuvoje, apžvalgą bei pateikė pasiūlymus jų patobulinimui.
Organizavo ir pravedė seminarus bei mokymo kursus skirtus energijos vartojimo efektyvumo didinimui pastatuose.

Bendra projekto vertė:  974 340 EUR

Koordinatorius: NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN, Airija

Partneriai: 74 organizacijos

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt
Irena Korsakienė