Romualdas Škėma

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
114-AK
Telefonas:
+37037401802
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2017

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Kuro ir energijos naudojimo Lietuvoje ir jos pramonėje 2010–2015 m. analizė In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. 23-37. ISSN 0235-7208.

2016

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. A review on solid bioful usage in Lthuania after the decommission of Ignalina NPP and compliance with the EU policy In: Renewable and sustainable energy reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 54, p. 974-988. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Korsakienė I. [LEI]. A review on heat pumps implementation in Lithuania in compliance with the national energy strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 53, p. 841-858. ISSN 1364-0321.

2015

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the fuel and energy transition in Lithuanian industry and its sustainable development in 2005-2013 in compliance with the EU policy and strategy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 52, p. 265-279. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Škėma R. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy strategy of Lithuanian Ignalina nuclear power plant region for 2012-2035 as a chance for regional development In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 51, p. 1680-1696. ISSN 1364-0321.

2014

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Sustainable economy development and transition of fuel and energy in Lithuania after integration into the European Union In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 29, p. 719-733. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the renewable energy promotion in Lithuania in compliance with the European Union strategy and policy In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 35, p. 422-435. ISSN 1364-0321.

2013

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI], Tumosa A. [LEI]. Analysis of energy transition possibilities after the decommission of a nuclear power plant in Ignalina region in Lithuania In: Renewable & sustainable energy reviews. 2013, Vol. 24, p. 45-56. ISSN 1364-0321.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Škėma R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis vertinimas In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacija, 2018, Nr. 2 (74), p. 22-23. ISSN 1392-4346.
Škėma R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES programos „Horizontas 2020“ projekto „Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis vertinimas (EPATEE)“ tikslai ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, No. 2, p. 6-7. ISSN 0235-7208.

2017

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarptautinio projekto „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. viii-x. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.

2015

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZON 2020“ tarptautinis projektas „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių (LŠTIA) asociacija, 2015, Nr. 3 (64), p. 19-20. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 200Daugiau

2
multEE project logo

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija kartu su partneriais iš devynių Europos šalių (Vokietija, Danija, Latvija, LietuvaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1
-
Baigtas
2003.04.01 - 2004.06.01

Projektas buvo vykdomas kaip sudėtinė ES OPET tinklo (Organizacijos skirtos pažangių energetikos technologijų skatinimui) veiklos dalis. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti bei paDaugiau

2

This proposal for a Thematic Network responds to the Growth-Dedicated Call - 10/00 - Topic IV: Implementation of measuring instruments directives according to the New Approach. The tyDaugiau

3

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

4

Projekto kontekstas – ES naujai asocijuotose šalyse pastatų sektoriuje egzistuoja skirtingi teisiniai reikalavimai, skirtinga pastatų statymo bei jų eksploatavimo praktika, skirtingasDaugiau

Interreg

1
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

2

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

3

RegEnergy – 30 mėnesių (nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn.) Europos mastu vykdytas projektas, kuriame dalyvavo 18 nacionalinių, regioninių ir savivaldybių partnerių iDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance ContraDaugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

3

„CEECAP“ projekto tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas prietaisų ženklinimui ir įgyvendinti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  Projektas skirtDaugiau

4

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, ItalijDaugiau

5

Projektas „New GreenLight“ pratęsia 2000 m. pradėtą „GreenLight“ projektą naujosioms ES valstybėms narėms. Privačios ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo mažinti energijos suvarDaugiau

6

DEXA-MCP projektas pratęsia ir taiko „Motor Challenge“ programą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant elektros variklių sistemas Europos pramonėje. ElektrosDaugiau

7

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) TDaugiau

8

Energetikos vadyba yra struktūrinis ir ekonominis kelias, kaip naudojant organizacines, technines ir funkcines priemones, minimizuoti išlaidas energijai ir palaikyti pasiektus patobulDaugiau