Vygandas Gaigalis

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Gaigalis V. [LEI], Katinas V. [LEI]. Analysis of the renewable energy implementation and prediction prospects in compliance with the EU policy: A case of Lithuania In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 151, p. 1016-1027. ISSN 0960-1481.

2018

Katinas Algirdas V. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Analysis of sustainable liquid fuel production and usage in Lithuania in compliance with the National Energy Strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 82, Part. 1, p. 271-280. ISSN 1364-0321.

2017

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Kuro ir energijos naudojimo Lietuvoje ir jos pramonėje 2010–2015 m. analizė In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. 23-37. ISSN 0235-7208.

2016

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. A review on solid bioful usage in Lthuania after the decommission of Ignalina NPP and compliance with the EU policy In: Renewable and sustainable energy reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 54, p. 974-988. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Korsakienė I. [LEI]. A review on heat pumps implementation in Lithuania in compliance with the national energy strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 53, p. 841-858. ISSN 1364-0321.

2015

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the fuel and energy transition in Lithuanian industry and its sustainable development in 2005-2013 in compliance with the EU policy and strategy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 52, p. 265-279. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Škėma R. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy strategy of Lithuanian Ignalina nuclear power plant region for 2012-2035 as a chance for regional development In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 51, p. 1680-1696. ISSN 1364-0321.

2014

Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Sustainable economy development and transition of fuel and energy in Lithuania after integration into the European Union In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 29, p. 719-733. ISSN 1364-0321.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Katinas V. [LEI], Škėma R. [LEI]. Analysis of the renewable energy promotion in Lithuania in compliance with the European Union strategy and policy In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 35, p. 422-435. ISSN 1364-0321.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2017

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarptautinio projekto „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. viii-x. ISSN 0235-7208.

2015

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZON 2020“ tarptautinis projektas „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių (LŠTIA) asociacija, 2015, Nr. 3 (64), p. 19-20. ISSN 1392-4346.
Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Savickas J. [LEI]. Tvarios energetikos strategijos – Lietuvos regionų vystymosi prielaida In: Structum. Vilnius: UAB “Structum projektai”, 2015, p. 63-65. ISSN 2335-2108.
Gaigalis V. [LEI]. Startavo ES programos „Horizontas 2020“ projektas „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 2, p. 1-3. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
multEE project logo

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija kartu su partneriais iš devynių Europos šalių (Vokietija, Danija, Latvija, LietuvaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1
-
Baigtas
2003.04.01 - 2004.06.01

Projektas buvo vykdomas kaip sudėtinė ES OPET tinklo (Organizacijos skirtos pažangių energetikos technologijų skatinimui) veiklos dalis. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti bei paDaugiau

2

The work programme of OPET BUILDING aims at: 1. Increasing the level of information and know-how at the relevant players that influence the efficient national and regional implementaDaugiau

3

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

4

Projekto kontekstas – ES naujai asocijuotose šalyse pastatų sektoriuje egzistuoja skirtingi teisiniai reikalavimai, skirtinga pastatų statymo bei jų eksploatavimo praktika, skirtingasDaugiau

Interreg

1

RegEnergy – 30 mėnesių (nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn.) Europos mastu vykdytas projektas, kuriame dalyvavo 18 nacionalinių, regioninių ir savivaldybių partnerių iDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance ContraDaugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

3

„CEECAP“ projekto tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas prietaisų ženklinimui ir įgyvendinti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  Projektas skirtDaugiau

4

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, ItalijDaugiau

5

Projektas „New GreenLight“ pratęsia 2000 m. pradėtą „GreenLight“ projektą naujosioms ES valstybėms narėms. Privačios ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo mažinti energijos suvarDaugiau

6

DEXA-MCP projektas pratęsia ir taiko „Motor Challenge“ programą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant elektros variklių sistemas Europos pramonėje. ElektrosDaugiau

7

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) TDaugiau

8

Energetikos vadyba yra struktūrinis ir ekonominis kelias, kaip naudojant organizacines, technines ir funkcines priemones, minimizuoti išlaidas energijai ir palaikyti pasiektus patobulDaugiau