Jūratė Valaitienė

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
inžinierė
Kab. nr.:
121-AK
Telefonas:
+37037401853

Publikacijos

Mokslo populiarinimo straipsnis

2017

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarptautinio projekto „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. viii-x. ISSN 0235-7208.

2015

Škėma R. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Valaitienė J. [LEI]. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZON 2020“ tarptautinis projektas „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)“ In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių (LŠTIA) asociacija, 2015, Nr. 3 (64), p. 19-20. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 200Daugiau

2
multEE project logo

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija kartu su partneriais iš devynių Europos šalių (Vokietija, Danija, Latvija, LietuvaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1
-
Baigtas
2003.04.01 - 2004.06.01

Projektas buvo vykdomas kaip sudėtinė ES OPET tinklo (Organizacijos skirtos pažangių energetikos technologijų skatinimui) veiklos dalis. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti bei paDaugiau

2

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

3

Projekto kontekstas – ES naujai asocijuotose šalyse pastatų sektoriuje egzistuoja skirtingi teisiniai reikalavimai, skirtinga pastatų statymo bei jų eksploatavimo praktika, skirtingasDaugiau

Interreg

1

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

2

RegEnergy – 30 mėnesių (nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn.) Europos mastu vykdytas projektas, kuriame dalyvavo 18 nacionalinių, regioninių ir savivaldybių partnerių iDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance ContraDaugiau

2

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, ItalijDaugiau