Biomasės kuro rinkos apribojimų ir žaliavos gavybos sprendimai (EUBIONET III)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2008.09 - 2011.08
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

EUBIONET III projektas skatino darnią, skaidrią tarptautinę biokuro prekybą bei investicijas į geriausios praktikos technologijas ir naujas paslaugas biokuro šilumos sektoriuje, padėjo užtikrinti efektyviausią kaštų požiūriu ir pridėtinę vertę didinantį biokuro naudojimą energetikoje bei pramonėje. EUBIONET III projektas buvo vykdomas nuo 2008 rugsėjo iki 2011 rugpjūčio mėnesio.

EUBIONET III tikslas – didinti biomasės kuro naudojimą ES šalyse, ieškant būdų rinkos apribojimams įveikti. Pagrindinės projekto veiklos kryptys:

 • Nacionalinių biomasės programų analizė ir biomasės kuro potencialo įvertinimas, ypatingą dėmesį skiriant pramonės ir žemės ūkio atliekoms.
 • Tarptautinės prekybos biomasės kuru skatinimas, kainų mechanizmų analizė ir biomasės kuro bendros terminologijos (CN – Combined Nomenclature) naujų kodų siūlymas.
 • Biomasės kuro sertifikavimo ir darnumo kriterijų nustatymas, bendradarbiaujant su rinkos dalyviais.
 • Kietojo biomasės kuro naujų CEN standartų įdiegimo rėmimas.
 • Bioenergijos naudojimo skatinimas, skleidžiant žinias apie biomasės kuro naudojimą šildymui ir vėsinimui.
 • Tinkamo biomasės išteklių naudojimo įvertinimas, analizuojant žaliavų prieinamumą pramonės, miškų ir žemės ūkio sektoriuose.

LEI veikla projekte

http://www.eubionet.net/GetItem.asp?item=digistorefile;307846;1770&params=open;gallery

Bendra projekto vertė: 1 822 119 EUR (LEI dalis: 80 000 EUR)

Koordinatorius: Eija Alakangas, Kati Veijonen, VTT, (Suomija)

Projekto partneriai:

 • Danish Technological Institute, DTI, Danija
 • Energy Centre Bratislava, ECB, Slovakija
 • Ekodoma, Latvija
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., FNR, Vokietija
 • Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Švedija
 • Brno University of Technology, UPEI VUT, Čekija
 • Norwegian University of Life Sciences, UMB, Norvegija
 • Centre wallon de Recherches agronomiques, CRA-W, Belgija
 • BLT-HBLuFA Francisco Josephinum, FJ-BLT, Austrija
 • European Biomass Association, AEBIOM, Belgija
 • Centre for Renewable Energy Sources, CRES, Graikija
 • Utrecht University, UU, Olandija
 • University of Florence, UNIFI, Italija
 • Lithuanian Energy Institute, LEI, Lietuva
 • Imperial College of Science, Technology and Medicine- Bioenergy Group, ICSTM, Didžioji Britanija
 • Centro da Biomassa para a Energia, CBE, Portugalija
 • Energy Restructuring Agency, ApE, Slovėnija
 • Andalusian Energy Agency, AAE, Ispanija

 

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Regina Erlickytė-Marčiukaitienė 212-LK +37037401850 r.erlickyte@gmail.com