Suderintų teisės aktų, standartų ir patirties nauda radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir BEO eksploatavimo nutraukimui (HARPERS)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.06.01 - 2025.05.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projektu siekiama nustatyti labiau suderintų teisės aktų ir standartų naudą ir išryškinti jų teikiamą pridėtinę vertę prioritetinėms užduotims pasiekti branduolinės energetikos objektų (BEO) eksploatavimo nutraukimo ir pradinio radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapuose, įskaitant ir valstybių narių radioaktyvių atliekų perdirbimo įrenginių bendrą panaudojimą.

Projekte bus siekiama: stiprinti suinteresuotųjų šalių koordinavimą; sustiprinti esamus įsipareigojimus, kad būtų lengviau keistis žiniomis ir patirtimi; parengti bendrų radioaktyvių atliekų apdorojimo ir saugojimo įrenginių, tarpvalstybinių paslaugų ir bendradarbiavimo strategijas ir išnagrinėti papildomus mechanizmus valstybių narių pajėgumams didinti; įvertinti ir paaiškinti teisės aktų ir standartų harmonizacijos privalumus ir trūkumus; teikti mokslu ir technologijomis pagrįstus sprendimus ir dalytis gerąja patirtimi įtraukiant ir remiant įvairių šalių koordinavimą per saugos ir reguliavimo institucijas; išskirti sąlygas ir galimybes integravimui į didelio saugumo žiedinę ekonomiką.

Raktažodžiai:
suderinimas, standartai, taisyklės, eksploatavimo nutraukimas, atliekų tvarkymas

Akronimas: HARPERS

Projekto ID: 101060028

Kvietimas: HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Koordinatorius: STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE / CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE (SCK CEN), Belgija.

Partneriai:

 • STUDSVIK WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY AKTIEBOLAG (Studsvik), Švedija;
 • SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI (SOGIN), Italija;
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (VTT), Suomija;
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Italija;
 • BEL V (BEL V), Belgija;
 • STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY v.v.i. (SURO), Čekijos Respublika;
 • UJV REZ, a. s. (UJV), Čekijos Respublika;
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH (GRS gGmbH), Vokietija;
 • AMPHOS 21 CONSULTING SL (Amphos 21), Ispanija;
 • MERIENCE SCP (MERIENCE), Ispanija;
 • AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS (ANDRA), Prancūzija;
 • CENTRE D’ETUDE SUR L’EVALUATION DE LA PROTECTION DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE (CEPN), Prancūzija;
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN), Prancūzija;
 • COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NUCLEARI CAEN SPA (CAEN), Italija;
 • NUCLECO SOCIETA PER L’ECOINGEGNERIA NUCLEARE SOCIETA PER AZIONI (NUCLECO), Italija;
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LEI), Lietuva;
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN (RATEN), Rumunija;
 • JADROVA A VYRADOVACIA SPOLOCNOST AS (JAVYS), Slovakija;
 • ORANO DEMANTELEMENT (ORANO), Prancūzija;
 • Cyclife Sweden AB (Cyclife), Švedija.

 
 
Europos Sąjungos vėliava Projektas finansuojamas EURATOMO branduolinės energijos tyrimų ir mokymų programos lėšomis, dotacijos sutartis Nr. 101060028.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Ernestas Narkūnas 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt
Gytis Bartkus 78-BRK +37037401902 Gytis.Bartkus@lei.lt