Gintautas Poškas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
38-BRK
Telefonas:
+37037401840

Publikacijos

Straipsnis

2024

2023

Winkler R., de las Heras L. A., Pancotti F., Banford A. W., Van den Dungen K., Szoke R., Poškas G. [LEI], Bohnstedt A., Chaudhry M. J. E.. SHARE: Stakeholder based analysis of research for decommissioning In: EPJ Nuclear Sciences & Technologies. Les Ulis Cedex a: EDP Sciences, 2023, Vol. 9, No. 10, p. 1-15. ISSN 2491-9292.

2022

Mazzi M., Chebac R., Campi F., Ricotti M., Poškas G. [LEI], Derudi M., Porta A.. Preliminary Study on Oxidation of Nuclear Grade Graphite In: Chemical Engineering Transactions. PALO ALTO: AIDIC, 2022, Vol. 91, p. 427-432. Scopus . ISSN 2283-9216 ISBN 978-88-95608-89-1.

2021

Šmaižys A. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Poškas G. [LEI], Naumov V., Ekaterinichev D.. Evaluation of the shielding properties of a new increased capacity storage cask for RBMK-1500 used fuel In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 141, 103986, p. 1-11. ISSN 0149-1970, eISSN 1878-4224.

2019

Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI]. Assessment of the Radioactive Contamination of the RBMK-1500 Reactor’s Steam Pipelines and High Pressure Rings In: Science and Technology of Nuclear Installations. London: Hindawi, 2019, p. 1-8. ISSN 1687-6075, eISSN 1687-6083.
Narkūnas E. [LEI], Poškas G. [LEI], Šmaižys A. [LEI]. Impact of shield elements on the WWER-440 reactor pressure vessel activation In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 130, p. 394-401. ISSN 0306-4549.

2018

Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI]. Estimation of the radiation doses during the dismantling of the equipment in Building 117/1 at the Ignalina NPP In: Annals of Nuclear Energy. Oxford, England: Elsevier, 2018, 121, p. 29-35. ISSN 0306-4549.

2015

Poškas G. [LEI], Zujus R. [LEI], Poškas P. [LEI]. Analysis of the radiological contamination of the RBMK-1500 reactor low salted water system In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 85, p. 707-712. ISSN 0149-1970.

Pranešimas konferencijoje

2023

Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Klevinskas G.. Decommissioning of radon type radioactive waste storage facility in Lithuania In: Radioactive Waste Management Solutions for a Sustainable Future Proceedings of an International Conference Vienna, Austria, 1–5 November 2021. Vienna: IAEA (International Atomic Energy Agency), 2023, UDC 621.039.7 | STI/PUB/2077, p. 1-8. ISBN 978-92-0-155323-2.

2021

Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Klevinskas G.. Decommissioning of Radon Type Radioactive Waste Storage Facility in Lithuania In: International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future (IAEA), November 1-5, 2021, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2021, CN-294, p. 96-96..

2016

Poškas G. [LEI]. Radiologinio užteršimo vertinimas RBMK-1500 reaktoriaus kontrolės ir apsaugos kanaluose In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 98-103. ISSN 2335-2485.

2015

Poškas G. [LEI]. Sistemų komponentų paviršinio radioaktyviojo užterštumo neapibrėžtumo vertinimo aspektai In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 120-124. ISSN 2335-2485.
Poškas G. [LEI]. Derivation of the mass factors for decommissioning cost estimation of low contaminated auxiliary systems. In: International Conference ECED 2013 – Eastern and Central European Decommissioning June 23 - 25, 2015. . Trnava, Slovakia: 2015, p. 1-9. ISBN 978-80-971498-5-7.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektu siekiama nustatyti labiau suderintų teisės aktų ir standartų naudą ir išryškinti jų teikiamą pridėtinę vertę prioritetinėms užduotims pasiekti branduolinės energetikos objektDaugiau

Horizontas 2020

1

The decommissioning of closed graphite moderated nuclear reactors worldwide is still in its early stages with the majority of reactors in “safe store” condition. For these reactors, tDaugiau

2
EURAD projekto logotipas

Europos jungtinių tyrimų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, programa (EURAD) remiasi saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo ilgalaikiais moksliniais tyrimais, ekspDaugiau

3
SHARE projekto logotipas

According to the projections based on likely remaining life-times of the World’s legacy nuclear fleet, the workload and budgets to be dedicated for nuclear decommissioning is going toDaugiau

4

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliDaugiau

5

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

6
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų teDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, KanaDaugiau

3

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau