Platesnio atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimo galimybių Lietuvoje tyrimas, atsižvelgiant į tarpusavio ryšius tarp energetikos, vandens išteklių, žemės naudojimo ir klimato kaitos (TATENA Nr. 17063)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2011.12.13 - 2014.12.12
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006.

Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototipinės metodikos, skirtos analizuoti klimato kaitos, energijos gamybos, vandens ir žemės naudojimo tarpusavio sąsajas. Šios analizės išdavoje parodomi ir įvertinami kompromisai, susiję su intervencijomis siekiant darnaus vystymosi tikslų (ypač maisto, kuro ir vandens tiekime).

LEI veikla projekte

Projekto vykdymo eigoje buvo sukurti ir/ar patobulinti žemės naudojimo įvairių žemės ūkio produktų (įskaitant energetinės paskirties kultūras) auginimui, miškininkystės, vandens išteklių naudojimo energijai gaminti ir kitiems tikslams (pvz. laukų drėkinimui) matematinio modeliavimo metodai, pilnai suderinami su energetikos perspektyvinės raidos ir funkcionavimo matematinio modeliavimo principais. Parengtų modeliavimo principų ir matematinių modelių praktinis pritaikomumas buvo pademonstruotas Lietuvos pavyzdžiu, modeliuojant energetikos raidą, žemės naudojimą, miškų potencialą ir vandens išteklių kompleksinį panaudojimą, siekiant užtikrinti šalies darnaus vystymosi galimybes.

Projekto vertė: 35 000 EUR

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)

Partneriai:

  • Australija
  • Brazilija
  • Indija
  • Kuba
  • Lietuva
  • Mauricijus
  • Pietų Afrika
  • Sirija
  • Tailandas
  • Vokietija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt