RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro ir saugojimo konteinerių savybių tyrimas labai ilgo saugojimo metu (TATENA Nr. 17275)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.06.25 - 2016.06.20
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Pagal šiuo metu Lietuvoje esančią panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo koncepciją numatyta, kad PBK 50 metų bus saugojamas sauso tipo saugykloje. Per šį laiką turi būti išvystyta PBK galutinio tvarkymo koncepcija. Tačiau dėl ateityje galimų įvairių neapibrėžtumų, gali būti jog PBK galutinio tvarkymo būdai nebus laiku įdiegti, todėl PBK saugojimas ilgiau nei 50 metų taip pat turi būti analizuojamas. Panaudoto kuro šiluminio elemento/rinklės bei saugojimo konteinerio komponentų savybių vertinimas yra vieni iš svarbiausių uždavinių labai ilgo PBK saugojimo atveju. Yra atlikti tam tikri tyrimai vertinant RBMK kuro savybes jį saugant vandens baseinuose, tačiau kuro savybių tyrimų ilgalaikio saugojimo sauso tipo konteineriuose metu nėra.

Šio projekto tikslas – inicijuoti mokslinius tyrimus susijusius su labai ilgu panaudoto RBMK-1500 kuro saugojimu ir atlikti RBMK-1500 PBK (esant skirtingiems įsodrinimams U-235) charakteristikų modeliavimą labai ilgo saugojimo laikotarpiams, taip pat šiems laikotarpiams nagrinėti RBMK-1500 PBK savybes bei įvertinti dozės galios reikšmes ant konteinerio paviršiaus ir tam tikru atstumu nuo jo, atlikti neutronų srautų konteinerių komponentuose modeliavimą ir išanalizuoti konteinerių komponentų neutroninę aktyvaciją.

LEI veikla projekte

Projekto metu LEI atliko RBMK panaudoto branduolinio kuro savybių esamų tyrimų apžvalgą ir SCALE kompiuterinių programų sistema modeliavo RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro (pradinis įsodrinimas U-235 – 2,0%, 2,4%, 2,6%, 2,8% su išdegančiu erbio sugėrikliu ir be jo) charakteristikų kaitą labai ilgo saugojimo laikotarpiu. Taip pat buvo sudaryti skaitiniai modeliai ir vertintos RBMK-1500 saugojimo konteinerių ekranavimo savybės bei analizuota saugojimo konteinerį sudarančių komponentų neutroninė aktyvacija ilgalaikio saugojimo metu.

Koordinatorius: TATENA

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Artūras Šmaižys 54-BRK +37037401890 Arturas.Smaizys@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Ernestas Narkūnas 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt