Atominių elektrinių saugos padidinimas, padengiant trūkumus, įvertinus aplinkos nuovargį (INCEFA-PLUS)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.07.01 - 2020.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos.

INCEFA-Plus skirtas nuovarginiam irimui, veikiant reaktoriaus eksploatacijos aplinkos sąlygoms, tirti, taip užtikrinant Europos branduolinių elektrinių saugią eksploataciją. Tuo tikslu šiame darbe atliekami austenitinio plieno nuovargio eksperimentiniai tyrimai. Pagal šių tyrimų rezultatus bus parengtas naujas nuovarginio irimo įvertinimo vadovas. Numatyta atlikti austenitinių plienų, naudojamų pagrindiniam cirkuliaciniam kontūrui gaminti, eksperimentinius nuovargio tyrimus, bus nagrinėjama deformacijų ciklų, išlaikymo laiko ir medžiagos šiurkštumo įtaka nuovargio patvarumui. Nuovargio tyrimus numatoma atlikti lengvojo (įprasto) vandens reaktorių darbo aplinkoje. Eksperimentinių tyrimų metu gauti duomenys bus apibendrinti ir standartizuoti nuovargio duomenų bazėje.

Projeko trukmė – 5 metai. Projekte numatyti keturi darbiniai paketai: Projekto valdymas (Project management), Eksperimentinių tyrimų programa (Test programme), Nuovargio tyrimų procedūros paruošimas (Development of a fatigue analysis procedure) ir Sklaida ir mokymai (Dissemination and training).

LEI veikla projekte

LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos dalyvauja dviejose darbo grupėse: pirmoje Projekto valdymas (Project Management) ir antroje Bandymų programa (Test programme). Instituto darbuotojai projekto vykdymo metu atliks austenitinio plieno nuovargio eksperimentinius tyrimus oro aplinkoje, esant kambario ir eksploatacijos temperatūroms. Taip pat bus atliekami nutrauktų bandinių paviršiaus struktūriniai tyrimai.

2015 m. išnagrinėti norminiai dokumentai ir literatūros šaltiniai, susiję su nuovargio tyrimais ir su visomis projekte dalyvaujančiomis organizacijomis suderinta pirminė nuovargio bandymų matrica. Bandymų programos darbinio paketo koordinatoriai įvertins visų organizacijų galimybes atlikti eksperimentinius tyrimus ir paruoš galutinę nuovargio bandymų matricą.

2016 m. buvo nagrinėjami norminiai dokumentai ir kiti literatūros šaltiniai, susiję su nuovargio tyrimais. Vadovaujantis norminiais dokumentais ir 2-ojo darbinio paketo Bandymų programa (Test programme) koordinatoriaus pateikta nuovargio bandymų matrica, paruošta ir suderinta LEI numatomų nuovargio bandymų programa. Rugsėjį gauti 304L plieno 4 bandiniai nuovargio tyrimams. Nuovargio eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami 2017 m. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje. Taip pat buvo gaminami 304 plieno bandiniai eksperimentinei įrangai suderinti.

Bendra projekto vertė: 6 140 668,75 EUR (LEI dalis: 41 263 EUR)

Projekto koordinatorius: WOOD NUCLEAR LIMITED, Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai:

 • PREUSSENELEKTRA GMBH, Vokietija
 • PAUL SCHERRER INSTITUT, Šveicarija
 • UJV REZ, a. Čekijos Respublika
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE/CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLÉAIRE, Belgija
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, Ispanija
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Ispanija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • AREVA NP SAS, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija
 • INESCO INGENIEROS SL, Ispanija
 • ROLLS-ROYCE POWER ENGINEERING PLC, Jungtinė Karalystė

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Gintautas Dundulis 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Albertas Grybėnas
Vidas Makarevičius 135-LK +37037401907 Vidas.Makarevicius@lei.lt
Eugenijus Ušpuras
Arūnas Baltušnikas 136-LK +37037401906 Arunas.Baltusnikas@lei.lt
Stasė-Irena Lukošiūtė
Rita Kriūkienė 134-LK +37037401907 Rita.Kriukiene@lei.lt
Remigijus Janulionis 434-AK +37037401918 Remigijus.Janulionis@lei.lt