Stasė-Irena Lukošiūtė

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2023

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. Functional and microstructural alterations in hydrated and freeze–thawed cement-oil shale ash composites In: Case Studies in Construction Materials. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 19, e02302, p. 1-16. ISSN 2214-5095.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Mohamed A.. Gas permeation and selectivity characteristics of sponge-like and finger-like structures of polysulfone membranes In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 347, 128476, p. 1-8. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.

2022

Yousef S., Subadra S. P., Tučkutė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Arafa E. I., Mohamed A.. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes In: Materials Today Communications. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 31, 103682, p. 1-11..
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Denafas G. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Cement substitution by sludge-biomass gasification residue: Synergy with silica fume In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 326, 126902, p. 1-10. Scopus . ISSN 0950-0618, eISSN 1879-0526.

2021

Bukauskytė J., Sundar H. R., Lukošiūtė I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Jankauskaitė V.. Effect of compatibilizer on the structure and properties of polypropylene/nanoclay composites In: Industrial engineering 2021: international young researchers conference notification material, May 13, 2021, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 63-68. ISSN 2538-6727.
Yousef S., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Pitak I. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. A new strategy for functionalization of char derived from pyrolysis of textile waste and its application as hybrid fillers (CNTs/char and graphene/ char) in cement industry In: Journal of Cleaner Production . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 314, 128058, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Bendikienė R., Baltušnikas A. [LEI], Čiuplys A., Lukošiūtė I. [LEI], Juzėnas K., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Šertvytis R., Denafas J.. Utilization of Industrial Solar Cells’ Scrap as the Base Material to Form Coatings In: Waste and Biomass Valorization . Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 12, p. 2757-2767. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Structural observation of cement paste modified with hydrophobic organoclay In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 272, 121931, p. 1-10. ISSN 0950-0618.

2020

Yousef S., Tatariants M., Tichonovas M., Kliučininkas L., Lukošiūtė S. I. [LEI], Yan L.. Sustainable green technology for recovery of cotton fibers and polyester from textile waste In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 254, 120078, p. 1-11. ISSN 0959-6526.

Pranešimas konferencijoje

2022

Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. Characteristics and feasibilities to use waste from landfill to produce energy: case study for Lithuania In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '22. 13th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Linnaeus Eco-Tech 2022, November 21-23. Kalmar: Linnaeus University, 2022, p. 1-1. ISBN 978-91-89460-85-0.

2020

Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI]. Analysis MSW fraction after separation with goal to have solid recovery fuel In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '20 12th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Kalmar: Linnaeus University, 2020, p. 1-1. ISBN 978-91-89081-03-1.
Makarevičius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Effect of thermal aging on structural changes in P91 and P5 heat resistant steels In: Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 20 - 22, 2020. Brno: 2020, p. 567-572. SCOPUS . ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-87294-97-0.

2019

Lukošiūtė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Dičkuvienė Kalpokaitė R. [LEI]. Porous montmorillonite heterostructure: synthesis, structural and thermal characterization In: Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019). Roma: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2019, PS2.011, p. 301-301. ISBN 9783940237590.

2015

Makarevičius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Transformation kinetic M23C6 carbide lattice parameters in ferritic-martensitic P91 steel during thermal ageing In: 24th International conference on Metallurgy and Materials. Conference proceedings June 3-5, 2015. Brno Czech Republic: TANGER, 2015, p. 773-778. ISBN 978-80-87294-62-8. .

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei BranduoliniųDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pluoštu armuotas cementas (FRC) yra tvirta, atspari ugniai ir korozijai medžiaga, plačiai naudojama statybos pramonėje. Kadangi Portlandcementas yra santykinai pigi medžiaga, ji puikiDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

2

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

3

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų LietuvojDaugiau

COST

1
COST actions logo

COST veikla MP0701 apjungia polimerų, kuriuose užpildai yra nano dalelės, tyrimus ir praktinį taikymą. Polimerų nanokompozitai (PNCM) yra įvairių polimerinių matricų mišiniai su nanomDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau