Radioaktyviųjų atliekų šalinimo bendrosios tyrimų programos sudarymas (JOPRAD)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.06.01 - 2017.11.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Šio projekto tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalių tyrėjus ir institucijas, atsakingas už galutinį saugų radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą įgyvendinant Europos Tarybos direktyvą 2011/70/EURATOMAS, su bendradarbiavimo galimybėmis dalyvaujant bendruose strateginiuose tyrimuose. Projekto metu sudarytas Strateginis tyrimų planas bei parengta bendrų prioritetinių tyrimų Europos Sąjungos šalyse programa radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje, skatinanti vykdyti bendrus nacionalinėse programose numatytus tyrimus. Taip pat pasiūlyti instrumentai tokios partnerystės įgyvendinimui bei galimos finansavimo schemos ir šaltiniai.

LEI veikla projekte

Laboratorijos mokslininkai šiame projekte dalyvavo kaip suinteresuota mokslininkų grupė, teikianti pasiūlymus ir informaciją apie mokslinių tyrimų poreikius, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimu Lietuvoje. Pateikti pasiūlymai Strateginiam tyrimų planui bei identifikuojant prioritetines mokslinių tyrimų kryptis. Dalyvauta diskusijose, kaip įtraukti mažesnę patirtį turinčias šalis (taip pat ir Lietuvą) į būsimąją bendrų tyrimų programą radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje.

Bendra projekto vertė: 1 785 943,96 EUR

Koordinatorius: AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, Prancūzija

Projekto partneriai:

  • BEL V, Belgija
  • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, Prancūzija
  • CENTRUM VYZKUMU REZ S.R.O., Čekijos Respublika
  • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
  • MUTADIS CONSULTANTS SARL, Prancūzija
  • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
  • RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT LIMITED, Jungtinė Karalystė
  • MCM MCCOMBIE CHAPMAN MCKINLEY CONSULTING KOLLEKTIVGESELLSCHAFT, Šveicarija
  • RADIOACTIVE WASTE REPOSITORY AUTHORITY, Čekijos Respublika
  • MCM ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, Jungtinė Karalystė

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Darius Justinavičius
Dalia Grigaliūnienė 53-BRK +37037401992 Dalia.Grigaliuniene@lei.lt