Dalia Grigaliūnienė

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
53-BRK
Telefonas:
+37037401992

Publikacijos

Straipsnis

2022

Narkūnienė A. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments on Granular MX‐80 Bentonite with COMSOL Multiphysics In: Minerals. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, No. 3, 277, p. 1-20. ISSN 2075-163X.

2020

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas R. [LEI], Kilda R. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling radionuclide migration from activated metallic waste disposal in a generic geological repository in Lithuania In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 370, 110885, p. 1-10. ISSN 0029-5493.

2018

2016

Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 171-188. ISSN 0235-7208.
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Kilda R. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks In: Science of the Total Environment. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 569-570, p. 1126-1135. ISSN 0048-9697.

2015

Šimonis A. [LEI], Poškas P. [LEI], Poškas G. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Modeling of the radiation doses during dismantling of RBMK-1500 reactor emergency core cooling system large diameter pipes In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 85, p. 159-165. ISSN 0306-4549.
Poškas P. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Overview of the Lithuanian programme for disposal of RBMK-1500 spent nuclear fuel In: Mineralogical Magazine. United Kingdom: The Minerological Society, 2015, Vol. 79 (6), p. 1581-1589. ISSN 0026-461X.

Pranešimas konferencijoje

2023

Balčius P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Fusion energy, nuclear fission and radiation protection In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 31-31. ISSN 2783-6339.

2020

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Estimation of 14C release and migration from RBMK-1500 reactor graphite disposed of in a potential geological repository in crystalline rocks in Lithuania In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 681. ISBN 978-92-79-98750-2.

2016

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI]. Waste zone conceptual model effect on predicted radionuclide flux from near surface repository In: Book of papers Session 3b VLLW of International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management (IAEA, CN-242). 2017). Vienna Austria: IAEA, 2016, p. 38-41..

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

2

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

CAST projektu (Radioanglies (C-14) šaltiniai) siekiama išplėtoti mokslinį supratimą apie radionuklido C-14 susidarymą radioaktyviosiose medžiagose ir jo sklaidą esant sąlygoms, būdingDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šio projekto tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalių tyrėjus ir institucijas, atsakingas už galutinį saugų radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą įgyvendinant Europos Tarybos direktyDaugiau