Vartojimo efektyvumo stebėsena siekiant klimato neutralumo (Odyssee-MURE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.10.01 - 2025.03.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Santrauka:
ODYSSEE-MURE „Energijos vartojimo efektyvumo stebėsena siekiant klimato neutralumo” projekto tikslas – padėti ES Komisijai, Valstybių narių ir Energijos bendrijos šalių (EnC) politikos formuotojams kuo veiksmingiau įgyvendinti ES Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) nuostatas. Projekto vykdymo metu atnaujinamos gerai parengtos ir patogios naudoti duomenų bazės bei internetinės priemonės, skirtos energijos vartojimo efektyvumo politikos poveikiui stebėti ir vertinti. ODYSSEE duomenų bazėje pateikiami bei analizuojami energijos poreikio ir energijos vartojimo efektyvumo rodikliai. MURE duomenų bazėje pateikiamos ir analizuojamos energijos vartojimo efektyvumo politikos ir priemonės. Šios priemonės buvo sėkmingai ES valstybių narių naudojamos anksčiau, o šio projekto vykdymo metu bus atnaujintos ir praplėstos įtraukiant ir 9 EnC šalis. Naujos energijos vartojimo efektyvumo didinimo vertinimo priemonės sustiprins ES valstybių narių ir EnC šalių gebėjimus. Įgyvendinant projektą bus tobulinamos, atnaujinamos ir modernizuojamos ODYSSEE-MURE duomenų bazės ir priemonės, skirtos ES valstybėms narėms ir EnC šalims. Šalių gebėjimai bus stiprinami rengiant regioninius ir nacionalinius mokymus bei šalių ir sektorių profilius, informacinius biuletenius, politikos santraukas, internetinius seminarus ir kitą žiniasklaidą. Projekto rezultatai bus pristatomi ir bendradarbiaujant su Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos taryba (eceee), kuri organizuoja svarbiausius energijos vartojimo efektyvumo renginius ir į kuriuos susirenka politikos formuotojai, mokslininkai ir pramonės atstovai. Be to, rezultatų sklaida bus vykdoma bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir (arba) regioninėmis organizacijomis, tokiomis kaip Energijos bendrijos sekretoriatas, Tarptautinė energetikos agentūra (IEA) ir kt.

Projekto numeris: 101075902
Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: Nr. 101075902/31-91.22.25
Programa: Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
LEI projekto vertė: 32 339,94 Eur
Koordinatorius: AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L’ENERGIE

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt