MVĮ lyginamosios analizės ir energijos valdymo sistemos (BESS)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2004.04.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Energetikos vadyba yra struktūrinis ir ekonominis kelias, kaip naudojant organizacines, technines ir funkcines priemones, minimizuoti išlaidas energijai ir palaikyti pasiektus patobulinimus.
Duomenų palyginimas yra visiškai anoniminis kelias palyginti kaip efektyviai jūsų įmonėje yra naudojama energija, lyginant su kitom analogiškom įmonėm tame pačiame sektoriuje.
BESS projektas pradėtas 2005m. sausio mėn. Projektas skirtas pagrindinai mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms, siekiančioms padidinti savo įmonėse energetikos vadybos kokybę bei energijos vartojimo efektyvumą.
Būtent mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali turėti iš šio projekto daug naudos dėl palyginti lengvai gaunamų europinio lygio kontaktų. Paprastai panašios įmonės neturi nei laiko, nei resursų peržiūrai geriausių praktinių pavyzdžių bei technologijų tiesiogiai susietų su jų sektoriumi. Atlikti tyrimai parodė, kad šiuo atžvilgiu MVĮ turi didžiausias galimybes pažangai.
BESS projektas pradėtas todėl, kad panašaus pobūdžio duomenų palyginimo sistemos už sektoriaus ar šalies ribų nėra lengvai pasiekiamos. BESS šią informaciją padaro prieinamą. BESS projektas subsidijuojamas Europos Sąjungos.
BESS projektas apima tris pagrindines kryptis: energetikos vadybą, duomenų stebėjimą ir jų kontrolę bei jų palyginimą. Praktinė patirtis parodė, kad energetikos vadyba ir duomenų palyginimas – tai derinys pritraukiantis daug įmonių ir yra glaudžiai susijęs su kokybės reikalavimais tokiais kaip ISO9000, ISO14000 ir HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Siūlomos priemonės imamos už pagrindą ir atrenkamos iš sėkmingiausių programos priemonių bei geriausių praktinių pavyzdžių įvertinant visas dalyvaujančias BESS projekte šalis. Toks kryptingumas yra pagrindinė BESS projekto varomoji jėga.
Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje konsorciumas įsteigė Nacionalinę Pilotinių projektų Koordinacinę Grupę (NPKG). Kiekviena NPKG buvo sudaryta iš šalies konsorciumo atstovo, šalies pramonininkų asociacijos atstovo atsakingo už pasirinktą sektorių, projekte dalyvaujančių įmonių atstovų ir konsultantų (jei reikalinga). Ši grupė leido įmonėms ir sektorių asociacijoms galimybę pareikšti savo požiūrį išsaugant įmonių duomenų konfidencialumą bei užtikrinant vartotojo priemonių draugiškumą.
Bendradarbiaujantys sektoriai parinkti iš Maisto produktų ir gėrimų pramonės.

Bendra projekto vertė: 1 335 831 EUR

Koordinatorius: NL Agency, Nyderlandai

Partneriai:

  • Österreichische Energieagentur, Austrija
  • Motiva Oy, Suomija
  • Centre for Renewable Energy Sources, Graikija
  • Sustainable Energy Ireland, Airija
  • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
  • BEKK Consulting AS,Nyderlandai
  • New Energy Performance AS, Norvegija
  • Jozef Stefan Institute, Slovėnija
  • Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Ispanija
  • Swedish Energy Agency, Švedija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vygandas Gaigalis

Projekto vykdytojai
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852