Naujų valstybių prisijungimas glaudžiam bendradarbiavimui EURARTOM moksliniuose tyrimuose (NEWLANCER)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2011.11.01 - 2013.10.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projekto pagrindinis tikslas – išanalizuoti naujų ES valstybių narių mokslinių tyrimų galimybes bei skatinti mokslinį bendradarbiavimą su senosiomis ES valstybėmis. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant 15 partnerių iš 9 ES šalių.

LEI veikla projekte

LEI ekspertai atliko nacionalinių strategijų ir programų, susijusių su radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, apžvalgą, išanalizuotos mokslinių tyrimų galimybės ir kompetencijos bei Lietuvos institucijų dalyvavimas EURATOM programoje, išryškinant pagrindines problemas, trūkumus, teigiamus faktorius, kliūtis, iššūkius ir kt.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tematikoje buvo sukurta nacionalinė ekspertų grupė (sudaryta iš RATA ir LEI ekspertų). Ši grupė atliko SSGG (angl. SWOT) analizę susijusią su Lietuvos institucijų dalyvavimu EURATOM mokslinių tyrimų programoje.

Techninių vizitų metu aplankyti INR (Rumunija), AEKI (Vengrija), INRNE (Bulgarija) tyrimų centrai, susipažinta su ten esančia infrastruktūra (moksliniais tiriamaisiais reaktoriais, „karštomis“ kameromis, kita eksperimentine įranga) bei vykdomais eksperimentiniais tyrimais.

Bendra projekto vertė: 1 032 152,80 EUR (LEI dalis: 50 290 EUR)

Koordinatorius: REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija

Dalyviai:

 • MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KFKI ATOMENERGIA KUTATOINTEZET, Vengrija
 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA TR. SEVERIN RA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI, Rumunija
 • ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Slovėnija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ, Lenkija
 • INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Bulgarija
 • INSTITUT JOZEF STEFAN, Slovėnija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE, Belgija
 • INSTITUT SYMLOG, Prancūzija
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, Belgija
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovėnija
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, Rumunija
 • AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Italija
 • REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE -REC, Vengrija
 • NATIONAL NUCLEAR LABORATORY LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT, Vengrija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Artūras Šmaižys 54-BRK +37037401890 Arturas.Smaizys@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Valdas Ragaišis 58-BRK +37037401889 Valdas.Ragaisis@lei.lt
Asta Narkūnienė 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Ernestas Narkūnas 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt