Asta Narkūnienė

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
64-BRK
Telefonas:
+37037401886
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2024

2022

Narkūnienė A. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments on Granular MX‐80 Bentonite with COMSOL Multiphysics In: Minerals. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, No. 3, 277, p. 1-20. ISSN 2075-163X.

2021

Narkūnienė A. [LEI], Poškas P. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments with COMSOL Multiphysics Using Simplified Hydromechanical Model In: Minerals . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (7), 754, p. 1-18. ISSN 2075-163X.

2019

2018

2017

2016

Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 171-188. ISSN 0235-7208.
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Kilda R. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks In: Science of the Total Environment. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 569-570, p. 1126-1135. ISSN 0048-9697.
Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Gas migration modelling in geological repository module in clay formation and sensitivity analysis In: Engineering Geology. Amsterdamas: Elsevier, 2016, Vol. 213, p. 158-168. ISSN 0013-7952.

Pranešimas konferencijoje

2017

Detilleux V., Pellegrini D., Bernier F., Heriard-Dubreuil G., Miksova J., Narkūnienė A. [LEI]. Overview of the strategic research Agenda in the field of safety of radioactive waste geological disposal developed by the Expertise Function in the EC-H2020-SITEX-II project In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2016 Munich, 7 - 8 November 2016. Germany: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, 2017, p. 149-160. ISBN 978-3-946607-33-5.
Narkūnienė A. [LEI], Rocher M., Metcalf P., Detilleux V., Bernier F., Dewoghelaere J., Mrskova A., Miksova J., Lange K.. SITEX-II experience in training and tutoring for reviewing a safety case for geological disposal In: Proceedings of the EUROSAFE FORUM 2017 Paris, 6-7 November 2017. Prancūzija: IRSN, 2017, p. 239-246. ISBN 978-2-9545237-8-1.

2016

Detilleux V., Pellegrini D., Bernier F., Dubreuil G.H., Miksova J., Narkūnienė A. [LEI]. Overview of the Strategic Research Agenda in the field of safety of radioactive waste geological disposal developed by the Expertise Function in the EC-H2020-SITEX-II project In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2016 Munich, 7 and 8 November 2016. Munich, Germany: GRS, 2016, p. 149-160. ISBN 978-3-946607-33-5.
Pellegrini D., Bernier F., Detilleux V., Dubreuil G.H., Narkūnienė A. [LEI], Miksova J., Rocher M.. SITEX, the European network of technical expertise organisations for geological disposal In: Book of papers of International Conference on Safety of Radioactive Waste Management, 21–25 November 2016 Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2016, p. 33-37..
Miksova J., Nachmilner L., Pellegrini D., Rocher M., Detilleux V., Bernier F., Narkūnienė A. [LEI], Dubreuil G.H.. Horizon2020 – Project SITEX-II In: Book of Contributed papers of International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems, April 11–15, 2016, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2016, p. 230-237..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Narkūnienė A. [LEI]. Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje: bendradarbiavimas ir įgyvendinimas ( SITEX-II projektas) In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 11-12. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

2

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliDaugiau

3
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų teDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

CAST projektu (Radioanglies (C-14) šaltiniai) siekiama išplėtoti mokslinį supratimą apie radionuklido C-14 susidarymą radioaktyviosiose medžiagose ir jo sklaidą esant sąlygoms, būdingDaugiau

2

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, KanaDaugiau

3

Projekto pagrindinis tikslas – išanalizuoti naujų ES valstybių narių mokslinių tyrimų galimybes bei skatinti mokslinį bendradarbiavimą su senosiomis ES valstybėmis. Projektas buvo vykDaugiau

4

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau