Energijos vartojimo efektyvumo monitoringas ES šalyse (ODYSSEE MURE 2012)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.03.25 - 2015.09.24
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ES šalyse bei visuose ekonomikos sektoriuose monitoringą.

Šiam tikslui pasiekti keliami keturi uždaviniai:

 • įvertinti ir palygini ES šalių energijos vartojimo efektyvumo progresą atskiruose ekonomikos sektoriuose bei susieti šį progresą su energijos vartojimo trendu;
 • įvertinti ES šalyse taikomas energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones bei atlikti trečiųjų nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų įgyvendinimo vertinimą;
 • parengti ES ir atskirų ES šalių nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo rodiklių monitoringo metodiką, kuri padėtų įgyvendinti ir papildytų oficialią monitoringo sistemą;
 • sukurti papildomus ODESSEE ir MURE duomenų bazės rodiklius, kurie leistų atlikti papildomas analizes. Šie rodikliai taip pat suteiktų papildomos informacijos sprendimų priėmėjams.

Projekto vykdymo eigoje atnaujintos ir papildytos dvi internetinės duomenų bazės:

 • duomenų bazė ODESSEE, apimanti energijos vartojimo efektyvumo, CO2, energijos vartojimo ir kt. rodiklius;
 • duomenų bazė MURE, apimanti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių bei jų įtakos vertinimo rodiklius.

LEI veikla projekte

LEI ODYSSEE-MURE projekto vykdytojai prisidėjo prie ODYSSEE duomenų bazės, apimančios energijos vartojimo efektyvumo, CO2, energijos vartojimo ir kt. rodiklius bei MURE duomenų bazės, apimančios energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių bei jų įtakos vertinimo rodiklius, atnaujinimo ir papildymo. Sukurta monitoringo sistema leidžia stebėti ir įvertinti energijos vartojimo efektyvumo nacionalinių veiksmų planuose užsibrėžtų tikslų bei bendro ES tikslo įgyvendinimo rezultatus.

Atliktas Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ekonomikos sektoriuose monitoringas. Atlikus analizę parengta Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo trumpa apžvalga bei ataskaita „Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo pokyčiai ir efektyvumo didinimo priemonės“.

Bendra projekto vertė: 1 927 966 EUR

Projekto koordinatorius: ADEME, Prancūzija

Partneriai:

 • Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Prancūzija
 • ECONOTEC, Belgija
 • ENVIROS s.r.o., Čekija
 • Motiva Oy, Suomija
 • ENERDATA SA, Prancūzija
 • Centre for Renewable Energy Sources, Graikija
 • Institute of Physical Energetics, Latvija
 • Institute for Energy Technology, Norvegija
 • Agência para a Energia, Portugalija
 • Jozef Stefan Institute, Slovėnija
 • Swedish Energy Agency, Švedija
 • Slovak Innovation and Energy Agency-Slovenská inovacná a energetická agentú, Slovakija
 • Energy Research Centre of the Netherlands, Nyderlandai
 • Energy Institute Hrvoje Pozar, Kroatija
 • Polish National Energy Conservation Agency, Lenkija
 • Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research, Vokietija
 • Sustainable Energy Ireland, Airija
 • Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia, Ispanija
 • Cyprus Institute of Energy, Kipras
 • Austrian Energy Agency, Austrija
 • Institute for Studies of the Integration of Systems, Italija
 • Cental Statistical Office, Lenkija
 • Malta Resources Authority, Malta
 • NL Agency, Nyderlandai
 • Danish Energy Agency, Danija
 • Myenergy GIE, Liuksemburgas
 • Ricardo AEA, Jungtinė Karalystė
 • Sustainable energy development agency, Bulgarija
 • Romanian Energy Regulatory Authority, Rumunija
 • Electrica Serv, Rumunija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt