Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.11.03 - 2023.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

Projekto tikslas

Padidinti panaudotų COVID-19 veido kaukių atliekų perdirbimo į energetiškai vertingus produktus taikomųjų žinių mąstą ir prisidėti prie pandemijos sukeltų padarinių, kuriant šių atliekų tvarų ir ekonomiškai racionalų panaudojimą.

Projekto uždavinys

Sukurti ir patikrinti inovatyvų nerūšiuotų panaudotų COVID-19 veido kaukių atliekų perdirbimo į vandeniliu turtingas dujas procesą, pagrįstą aukštatemperatūriniu dujinimu.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto koordinatorius – Lietuvos energetikos institutas.
Projekto partneris – Kauno technologijos unversitetas.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Kęstutis Zakarauskas 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt
Raminta Skvorčinskienė 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt
Justas Eimontas 102-LK +37037401976 Justas.Eimontas@lei.lt
Ieva Kiminaitė 102-LK +37037401976 Ieva.Kiminaite@lei.lt
Mindaugas Aikas 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt