Pagrindų sukūrimas, siekiant sustiprinti socialinius tyrimus branduolinės energijos srityje Vidurio ir Rytų Europoje (PLATENSO)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.09.01 - 2016.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

PLATENSO (2013–2016) projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų socialinių tyrimų galimybes, Vidurio ir Rytų Europos šalims dalyvauti ES moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su valdymo, socialiniais ir sociologiniais aspektais branduolinėje energetikoje. Projektą vykdė 19 partnerių iš 12 ES šalių.

LEI veikla projekte

Vykdant projektą buvo parinktos mokslo institucijos, kurių tyrimai susiję su valdymo, socialiniais ir sociologiniais aspektais branduolinėje energetikoje Lietuvoje. Iš jų buvo sukurtas tinklas.

Buvo parengta nacionalinė socialinių mokslinių tyrimų, susijusių su branduoline energetika, strategija. Strategijoje buvo pateikta esama branduolinės energetikos situacija Lietuvoje, nagrinėjami socialiniai ir sociologiniai aspektai branduolinėje energetikoje, atlikta vykdytų mokslinių tyrimų analizė ir nustatyti reikalingi moksliniai socialiniai tyrimai, susiję su branduoline energetika bei pasiūlytos priemonės ir veiksmai įgyvendinant nustatytus mokslinius socialinius tyrimus.

2015 m. įvyko du PLATENSO partnerių susitikimai (Stokholme ir Budapešte), kuriuose pristatyti projekto pasiekimai ir aptarti būsimi darbai. 2015 m. buvo rengiama nacionalinė socialinių mokslinių tyrimų, susijusių su branduoline energetika, strategija.

2016 m. baigta rengti nacionalinė socialinių mokslinių tyrimų, susijusių su branduoline energetika, strategija. Taip pat įvyko galutinis PLATENSO partnerių susitikimas (Varšuvoje, Lenkija), kuriame pristatyti projekto pasiekimai ir aptartos socialinės platformos perspektyvos ES.

Projekto vertė: 1 224 778,40 EUR (LEI dalis: 45 000,00 EUR)

Koordinatorius: MERIENCE SCP, Ispanija

Partneriai:

 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA TR. SEVERIN RA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI, Rumunija
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE/CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLÉAIRE, Belgija
 • CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY, Bulgarija
 • GALSON SCIENCES LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC PUBLIC RESEARCH INSTITUTION, Čekijos Respublika
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET, Vengrija
 • REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE -REC, Vengrija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • COLLEGIUM CIVITAS, Lenkija
 • UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Lenkija
 • INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ, Lenkija
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovėnija
 • UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Slovakija
 • USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, Slovakija
 • ESSRG Kft., Vengrija
 • MARTELL LAMOLLA MERITXELL, Ispanija
 • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, Rumunija
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • KARITA RESEARCH AB, Švedija

 

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Audrius Šimonis 78-BRK +37037401902 Audrius.Simonis@lei.lt
Robertas Poškas 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt
Raimondas Kilda 53-BRK +37037401992 Raimondas.Kilda@lei.lt