Raimondas Kilda

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
53-BRK
Telefonas:
+37037401992
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2022

2021

Ragaišis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Bartkus G. [LEI]. A review of uncertainties in the assessment of the radiological impact of liquid releases to the Ignalina NPP cooling pond lake Drūkšiai In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 157, 108228, p. 1-10. ISSN 0306-4549.

2020

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas R. [LEI], Kilda R. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling radionuclide migration from activated metallic waste disposal in a generic geological repository in Lithuania In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 370, 110885, p. 1-10. ISSN 0029-5493.

2019

Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Šimonis A. [LEI], Jouhara H., Poškas R. [LEI]. Disposal of very low-level radioactive waste: Lithuanian case on the approach and long-term safety aspects In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 447, p. 464-474. ISSN 0048-9697.

2018

2016

Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 171-188. ISSN 0235-7208.
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Kilda R. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks In: Science of the Total Environment. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 569-570, p. 1126-1135. ISSN 0048-9697.

2015

Narkūnienė A. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Bartkus G. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis of radionuclide migration through the engineered barriers of deep geological repository: Case of RBMK-1500 SNF In: Reliability Engineering & System Safety. London: Elsevier, 2015, Vol. 136, p. 8-16. ISSN 0951-8320.

Pranešimas konferencijoje

2020

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Estimation of 14C release and migration from RBMK-1500 reactor graphite disposed of in a potential geological repository in crystalline rocks in Lithuania In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 681. ISBN 978-92-79-98750-2.

2016

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI]. Waste zone conceptual model effect on predicted radionuclide flux from near surface repository In: Book of papers Session 3b VLLW of International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management (IAEA, CN-242). 2017). Vienna Austria: IAEA, 2016, p. 38-41..

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

Europos žaliasis kursas – tai ambicinga augimo strategija, suderinta su tvaraus vystymosi tikslais (angl. Sustainable Development Goals; SDG) ir ragina pramonės sektorių susitelkti. NDaugiau

2
EURAD projekto logotipas

Europos jungtinių tyrimų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, programa (EURAD) remiasi saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo ilgalaikiais moksliniais tyrimais, ekspDaugiau

3

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

PLATENSO (2013–2016) projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų socialinių tyrimų galimybes, Vidurio ir Rytų Europos šalims dalyvauti ES moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su vDaugiau

2

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau