Miestų plėtros perorientavimas į darnią energetiką (RUSE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2004.03.31 - 2007.12.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto RUSE pagrindiniai tikslai: pirmas, siekiama sustiprinti ryšį tarp miesto plėtros ir darnios energetikos klausimų; antras, daryti įtaką geresniam struktūrinių fondų naudojimui nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu; ir galiausiai sukurti ir skatinti refleksą įvairiose institucijose ir miestuose, kad kuo plačiau būtų galima integruoti energetikos klausimus į miestų plėtrą. RUSE veiklos kryptis – „nukreipti miestų teritorijų plėtrą į darnią energetiką“ ir bendrasis tikslas buvo pagerinti struktūrinių fondų ir kitų finansinių išteklių panaudojimą mažiausiai 5 miestų projektams, siekiant geresnio darnios energetikos klausimų integravimo į jų projektus, remiantis gebėjimų ugdymu kolektyvinėse struktūrose (miesto tinkluose, agentūrose) ir atskirose struktūrose (savivaldybėse).

Bendra projekto vertė: 882 041,38 EUR

Projekto koordinatorius: Energie-Cités, Prancūzija

Projekto partneriai:

 • Kirklees Metropolitan Council, Jungtinė Karalystė
 • Polish Network „Eergie-Cités” (PNEC), Lenkija
 • Slovakian Energy Agency, Slovakija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • South-Bohemia Region, Čekija
 • Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network (EcoEnergy), Bulgarija
 • Leicester City Council, Jungtinė Karalystė
 • Delft City CouncZoetermeer Energy Agency, Nyderlandai
 • Dutch Energy Agency (NOVEM), Nyderlandai
 • Rome Local Energy Agency, Italija
 • City of Tampere, Environmental protection unit, Tampere energy agency, Suomija
 • Grenoble Energy Agency, Prancūzija
 • Clermont-Ferrand Energy Agency, Prancūzija
 • French Agency for the Environment and Energy Management, Prancūzija
 • Vila Nova de Gaia Energy Agency, Portugalija
 • Munich City Council, Vokietija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Valentinas Klevas 420-AK +37037401936 Valentinas.Klevas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Dalia Štreimikienė 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt
Ramutė Grikštaitė
Feliksas Zinevičius