Tyrėjų naktis 2010: tu taip pat gali būti tyrėju (TN2010)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.06.01 - 2010.11.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis „Tyrėjų nakties“ tikslas – priartinti mokslo darbuotojus prie plačiosios visuomenės, siekiant sustiprinti mokslininkų viešąjį pripažinimą, pagrindinis projekto tikslas yra sudaryti galimybę žmonėms, ypač jauniems, susitikti su mokslo darbuotojais šventinėje aplinkoje, pilnoje įdomios veiklos, ir pabrėžti mokslinės karjeros svarbą. Mes siekiame sustiprinti ryšius tarp mokslo institucijų ir piliečių, priartinti mokslinius tyrimus prie visuomenės ir visuomenę prie mokslinių tyrimų, ieškodami geresnio bendravimo ir bendradarbiavimo; pristatyti įvairias mokslo sritis ir jų mokslininkus; motyvuoti jaunesnius žmones, baigus vidurinę mokyklą, pasirinkti mokslininko gyvenimą arba labiau naudotis mokslu savo veikloje; sustiprinti pačių tyrėjų ryšį su įvairiomis disciplinomis.

Konkretus tikslas yra komandos iš įvairių sričių mokslininkų sukūrimas. Tyrėjų naktį ši komanda organizavo įvairius renginius (daugiau nei 50 renginių 13-oje miestų) ir pristatė Europos bei Lietuvos mokslą. Mes siekiame kūrybingai ir patraukliai pristatyti mokslininkų darbą bei gyvenimą įvairaus amžiaus žmonių grupėms tiek pagrindiniuose Lietuvos miestuose, tiek ir kaimo vietovėse. Tam pasitelkta daugiau nei 210 mokslo darbuotojų ir daugiau kaip 21 skirtingos mokslo institucijos.

Informavimo kampanija, kurią planavome kartu su specialistais, galėjo pasiekti apie 300 000 (10% visų gyventojų) Lietuvos gyventojų. Manome, kad maždaug 7 000 žmonių galėjo tiesiogiai dalyvauti renginiuose, o apie 10 000 žmonių, daugiausia jaunesnių, galėjo dalyvauti ir stebėti transliacijas iš pagrindinių internetinių svetainių.

LEI veikla projekte

Lietuvos energetikos institute puikiai suprantame, kad mokslas nėra vien asmeninio smalsumo tenkinimas. Greičiau tai su visuomenės poreikiais glaudžiai susijęs darbas, todėl Tyrėjų nakties renginiai skirti dar platesniam visuomenės atstovų ratui. Stengėmės, kad Lietuvos energetikos institute būtų įdomu tiek senam, tiek jaunam, kad lankytojai galėtų pamatyti mokslą iš arti arba net ir patys bent vienam vakarui pasijustų mokslininkais. Lankytojų laukė paskaitos įvairia tematika, ekskursijos po instituto laboratorijas, eksperimentų demonstravimas, o vakaro pabaigoje vyko smagi viktorina, kurioje susirungė renginio svečių ir mokslininkų komandos.

Bendra projekto vertė: 77599,77 EUR

Koordinatorius: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS)

Partneriai:

  • LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGA (LJMS)
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LEI)
  • VILNIAUS UNIVERSITETAS (VU)
  • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (KTU)
  • SOCIALINIŲ INOVACIJŲ INSTITUTAS (SII)

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt