Polistireninio putplasčio paviršiaus savybių modifikavimas panaudojant nanokristalinių oksidų dangas (nanoPUTPLAST)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.04.10 - 2015.10.10
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. Įprastai šiltinimui naudojami putplasčio gaminiai, kurie eksploatacijos metu reaguoja į atmosferos poveikį, ko pasėkoje ilgainiui jo savybės prastėja. Todėl geriausi gamintojai, tokie kaip BASF ar Ineos Nova, naudojasi naujausiais nanomokslo pasiekimais bei kuria naujas termoizoliacijos medžiagų gamybos technologijas. Šiuo projektu LEI Atviros prieigos centro (LEI APC) mokslininkai vykdys MTEP veiklas nukreiptas į nanodangų ir nanodalelių, skirtų putplasčių eksploatacinių savybių pagerinimui, tyrimus. Projekto metu buvo užnešamos SiO2 nanokristalinės dangos, kurios apsaugos putplastį nuo drėgmės įsiskverbimo ir pagerins atsparumą liepsnos poveikiui. Taip pat buvo užnešamos TiO2 dangos turinčios antibakterinių savybių, tokiu būdu putplastį pritaikant šaldytuvų pramonei, medicinai ir maisto pakavimo tikslams. Gautų dangų savybės buvo ištirtos naudojant modernius paviršiaus analizės metodus, instaliuotus LEI APC: SEM+EDS, XPS, XRD, AES. Projekte buvo numatyta sintetinti SiO2 ir TiO2 nanodaleles ir tirti kaip šios nanodalelės pakeičia gautų gaminių eksploatacines savybes. Darbe buvo numatyta ištirti inovatyvų technologinį kelią, kurio metu vykdomas išeities medžiagos padengimas ištisine nanokristaline danga, po to sekantis medžiagos „išpūtimas“ ir nanodangos suskilinėjimas siekiant ant paviršiaus suformuoti tolygiai išsidėsčiusias nanodaleles, pagerinančias putplasčio eksploatacines savybes. Projekto metu buvo parengti ir pateikti 2 patentinės paraiškos, 5 ISI publikacijos, parengti SiO2 ir TiO2 dangomis padengų putplasčių maketai, SiO2 ir TiO2 nanomiltelių pavyzdžiai. Projektų rezultatų veišinimu siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio investuotojus, suinteresuotus patobulinto putplasčio gamyba ir taikymu pirmiausiai Lietuvoje vykdomoje pastatų renovacijoje.

Projekto ID: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-019

Bendra projekto vertė: 150 140,51 EUR

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Liudas Pranevičius
Simona Tučkutė 306-LK +37037401916 Simona.Tuckute@lei.lt
Martynas Lelis
Violeta Melinienė 303-LK +37037401991
Jūratė Klimaitienė 305-LK +37037401905 Jurate.Klimaitiene@lei.lt
Vilija Požėrienė
Albinas Svirskis 310-LK